Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała Tomasza Cudnego ze stanowiska prezesa zarządu oraz Sebastiana Bartosa ze stanowiska zastępcy prezesa zarządu ds. handlu XI kadencji.

Kto zostaje tymczasowym prezesem JSW?

Jednocześnie rada delegowała ze swego grona Pawła Rostkowskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, równocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju na okres trzech miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa zarządu, a także powierzyła Robertowi Ostrowskiemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. handlu. Robert Ostrowski pozostaje również zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych JSW.

Czytaj więcej

Rządowa miotła w atomie. Wymieniony prezes Polskich Elektrowni Jądrowych

Potencjalni rywale w konkursie o stanowisko prezesa

Wkrótce rada nadzorcza powinna rozpisać konkurs na nowego prezesa spółki. W połowie lutego br. do rady został powołany Krzysztof Szlaga, były prezes Bogdanki w latach 2016–2018. Prawdopodobnie może on stanąć do konkursu na nowego prezesa.

Jeśli Szlaga będzie chciał w nim uczestniczyć, stanie – prawdopodobnie – w szranki z innymi byłymi prezesami spółek górniczych, takimi jak Mirosław Taras, były prezes Kompanii Węglowej i LW Bogdanka, Jarosław Zagórowski, prezes JSW w latach 2007–2015, a także z lokalnymi politykami, jak Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. W grze miałby być także jego zastępca Łukasz Czopik, choć stanąć w konkursie mógłby też tylko jeden z nich.