Na początku stycznia Tauron informował o zawarciu z PGG umów na dostawy węgla dla swoich jednostek o szacowanej wartości dostaw węgla na 2023 r. ok. 960 mln zł. Jednak koncern opublikował raport bieżący, w którym poinformował o zawarciu tego dnia z PGG umów dotyczących zakupu dodatkowych wolumenów węgla z PGG na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do spółek z grupy.

Czytaj więcej

Węgiel droższy nawet o 200 proc., a wydobycie spada

Jak zaznaczono, umowy obowiązują od 22 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. Szacowana wartość określonych w umowach dostaw węgla to ok. 520 mln zł. 75 proc. wartości zakontraktowanego węgla przypada na spółkę Tauron Wytwarzanie, a pozostałe 25 proc. na Tauron Ciepło. Tauron wskazał też w czwartek, że PGG jest znaczącym partnerem koncernu w zakresie dostarczania węgla. W 2022 r. dostawy surowca z PGG stanowiły 22 proc. łącznego wolumenu zużycia tego paliwa w grupie Tauron.

5 stycznia br. Tauron opublikował raport bieżący, w którym informował o zawarciu z PGG umów dotyczących zakupu węgla z tej spółki również na potrzeby spółek Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło. Zakontraktowano wówczas węgiel o szacunkowej wartości 960 mln zł, w podziale 77 proc. dla Tauronu Wytwarzanie i 23 proc. dla Tauronu Ciepło.

Jak tłumaczy firma, te umowy obowiązują od 1 stycznia br. i zostały zawarte na czas nieokreślony. W styczniowym komunikacie zaznaczono, że ceny węgla w dostawach w kolejnych latach obowiązywania umów ustalane będą w drodze negocjacji między stronami w oparciu o aktualną sytuację rynkową. W informacji na temat umów zawartych 5 stycznia Tauron sygnalizował, że w 2021 r. dostawy węgla kamiennego z PGG stanowiły 76 proc. łącznego wolumenu paliwa zakupionego przez spółkę od dostawców spoza grupy.