PGE przekazała w raporcie giełdowym, EBITDA wyniosła 9,5 mld zł, co oznacza wzrost o 60 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 15 proc. rok do roku  do  52,73 mld zł., na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 1,5 mld złotych. Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 5,1 mld zł wobec 1,4 mld zł zysku rok wcześniej.

Poprawa wyników finansowych jest przede wszystkim efektem zwiększonej produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Rekordowy wynik osiągnął także sektor Energetyki Odnawialnej, którego EBITDA wyniosła 1 mld zł, czyli o 70 proc. więcej niż w 2020 r.

Według informacji spółki, łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2021 r., w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 68,8 TWh, czyli o 18 proc. więcej niż w 2020 r. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 37,2 TWh. To o 25 proc. więcej rok do roku. Z węgla kamiennego PGE wyprodukowała 24,3 TWh. To wzrost  o 20 proc. rok do roku. W efekcie wysokich cen gazu ziemnego koncern wyprodukował 4,2 TWh. To mniej o 16 proc. względem 2020 r. Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych PGE utrzymała się pomimo gorszych warunków wietrznych na poziomie 2,3 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,7 TWh, o 9 proc. mniej niż w 2020 r.