Modernizacja bloku 200 MW ma pozwolić Tauronowi na zwiększenie regulacyjności tej jednostki, plasując ją w roli stabilizatora bezpieczeństwa energetycznego kraju. –Odnawialne Źródła Energii charakteryzują się niskim poziomem sterowalności, dlatego tak istotna jest możliwość włączania do systemu stabilnych, ale też elastycznych jednostek wówczas, gdy wymaga tego sytuacja – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes grupy Tauron.

Zrealizowana na terenie bloku nr 6 elektrowni Jaworzno III inwestycja pozwoliła m.in. obniżyć minimum techniczne bloku do 40 proc. oraz skrócić czas rozruchów. Zwiększenie sterowalności jednostki pozwoli na dostosowanie jej do współpracy z odnawialnymi źródłami energii. –Kluczowe zmiany osiągnięte w ramach zrealizowanej modernizacji to obniżenie minimum technicznego jednostki do 40 proc. mocy osiągalnej, zwiększenie gradientu naboru mocy z 1 proc. do 4 proc., skrócenie czasów rozruchu ze wszystkich stanów cieplnych. Dzięki inwestycji poprawie uległa też sprawność wytwarzania energii elektrycznej bloku przy pracy z niskim obciążeniem. Przedłużenie żywotności bloków 200 MW poprzez zastosowanie w nich najnowocześniejszych i niskonakładowych technologii pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówi Sebastian Gola, prezes Tauron Wytwarzanie.

Rafako, które jest odpowiedzialne za wdrażanie technologii, przygotowuje się teraz analizy ekonomiczne, które określą nakłady finansowe na realizację takiego projektu i opłacalność inwestycji.

Bloków takiej klasy jest w Polsce ok., a Rafako, chce partycypować w ich modernizacji, ma plany także, aby wyjść z tą technologią poza granicę kraju.