„Oczekujemy, że w tym okresie (do 2030 r-red) wydobycie ropy i gazu przez BP zmniejszy się co najmniej o 1 milin baryłek dziennie czyli o 40 procent w porównaniu z 2019 r. ” – informuje w komunikacie BP. Działanie takie jest zgodne z przyjętą przez koncern strategią redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Brytyjsko-amerykański koncern planuje też w ciągu 10 lat zwiększyć 10-krotnie inwestycje w technologie o niskiej emisyjności, do 5 mld dolarów rocznie.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

Także emisje gazów cieplarnianych w samym BP, gdzie powstają one głównie przy wydobyciu ropy i gazu, mają w ciągu dekady zmniejszyć się o 30-35 proc. w wypadku ropy i 35-40 proc. – gazu. W I półroczu 2020 r BP wydobył 3,655 mln baryłek ekwiwalentu naftowego dziennie (-3,5 procent r/r). Natomiast bez udziału produkcji rosyjskiego Rosneft, gdzie BP ma blisko jedną piątą akcji, wydobycie wyniosło 2,552 mln baryłek/doba.

Strata netto koncernu to 21,213 mld dolarów (z czego z udziałów w Rosneft -78 mln dol). Na stratę przełożyły się głównie wyniki drugiego kwartału, w którym BP okazał się na minusie 16,848 mld dolarów. Zadłużenie wynosiło na koniec czerwca 40,92 mld dol. O 12 proc. mniej niż rok temu.