Grudniowe rozmowy z górnikami nie pójdą gładko

W czasie, gdy polski rząd znów siada do stołu z górnikami, by negocjować warunki dotowania kopalń przez najbliższe trzy dekady, firma McKinsey rysuje scenariusz dekarbonizacji UE.

Publikacja: 04.12.2020 10:54

Grudniowe rozmowy z górnikami nie pójdą gładko

Foto: energia.rp.pl

Osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. może pozwolić na stworzenie 5 mln nowych miejsc pracy i wzmocnić niezależność energetyczną państw członkowskich – wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company „Net-Zero Europe”. Wymagałoby to wydatków na średnim poziomie 800 mld euro rocznie, co stanowi około jedną czwartą wszystkich nakładów kapitałowych UE. Dodatkowe inwestycje mogą pochłonąć kolejne 180 mld euro rocznie, jednak kwota ta zostanie wyrównana dzięki spadkom kosztów operacyjnych.

Niespotykana skala

Jak przekonują autorzy raportu, pozyskanie i zainwestowanie takiego kapitału oraz skoordynowanie inwestycji to wyzwanie na historyczną skalę. Według szacunków jedynie połowa inwestycji koniecznych do realizacji scenariusza zeroemisyjnego może znaleźć inwestorów. Pozostała część nakładów może być pokryta poprzez dodatkowe finansowanie krajów członkowskich.

""

energia.rp.pl

Osiągnięcie celów wymaga równoległych działań we wszystkich pięciu sektorach, gdzie emisje powstają: energetyce, transporcie, budownictwie, przemyśle i rolnictwie. Pierwszym wyzwaniem, przed którym stoi UE, jest transformacja energetyki, która wymagałaby zmniejszenia o ponad 90 proc. zużycia ropy, gazu i węgla. Jednocześnie w najbliższych 30 latach zapotrzebowanie na energię elektryczną może się zwiększyć nawet dwukrotnie. W wyniku dekarbonizacji do 2050 r. udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł powinien zwiększyć się z obecnego poziomu 31 proc. do ponad 90 proc. – Dekarbonizacja Europy może przynieść liczne korzyści gospodarcze, m.in. nowe miejsca pracy, poprawę konkurencyjności, a także rozwój innowacji i nowoczesnych sektorów gospodarki i wzrost dynamiki wzrostu gospodarczego – przekonuje Gustaw Szarek z warszawskiego biura McKinsey.

W przypadku Polski dekarbonizacja może obniżyć o ok. 75 mld euro koszty operacyjne oraz przyczynić się do rozwoju nowoczesnych gałęzi gospodarki. Niskoemisyjne branże, na których rozwój kraj mógłby postawić, to m.in. produkcja pomp ciepła, komponentów do pojazdów elektrycznych (np. baterii), elektrycznych maszyn rolniczych oraz budowa farm wiatrowych na Bałtyku. Jak wynika z wyliczeń, rozwój tych sektorów mógłby przyczynić się do wzrostu PKB Polski o 1–2 proc. i do powstania 250–300 tys. miejsc pracy.

Trudne rozmowy

Tymczasem polski rząd w połowie grudnia ma po raz kolejny usiąść do stołu z górniczymi związkami zawodowymi, by wynegocjować ostateczną treść umowy społecznej, w której zawarte zostaną szczegóły dotowania kopalń do czasu ich zamknięcia. Jej pilne podpisanie jest o tyle ważne, że – według naszych informacji – bez niej Polskiej Grupie Górniczej będzie trudno uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. PGG musi mieć bowiem zgodę strony społecznej na realizację przedstawionego planu restrukturyzacji. Spółka stara się o 1,7 mld zł z PFR, a według naszych źródeł bez tych pieniędzy już w styczniu 2021 r. może utracić płynność finansową.

""

Gwałtowna poprawa wyników jsw

energia.rp.pl

Wiele wskazuje na to, że grudniowe rozmowy nie pójdą gładko. Jak twierdzą nasi rozmówcy, związkowcy chcieliby rządowych gwarancji, że znajdą się pieniądze na pokrywanie strat kopalń – nawet 2 mld zł rocznie. Tymczasem dotacje są uzależnione od zgody Komisji Europejskiej, a o to będzie szalenie trudno.

Osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. może pozwolić na stworzenie 5 mln nowych miejsc pracy i wzmocnić niezależność energetyczną państw członkowskich – wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company „Net-Zero Europe”. Wymagałoby to wydatków na średnim poziomie 800 mld euro rocznie, co stanowi około jedną czwartą wszystkich nakładów kapitałowych UE. Dodatkowe inwestycje mogą pochłonąć kolejne 180 mld euro rocznie, jednak kwota ta zostanie wyrównana dzięki spadkom kosztów operacyjnych.

Pozostało 85% artykułu
Transformacja Energetyczna
Normy emisyjne dla budynków przyjęte. UE zapewnia o swobodzie wyboru narzędzi
Transformacja Energetyczna
Czyste Powietrze nadal z zaległościami. Resort przyznaje się do opóźnień
Transformacja Energetyczna
Polacy chcą transformacji energetycznej, ale nie za swoje pieniądze
Transformacja Energetyczna
Dekarbonizacja firm. Polski przemysł obrał strategię wypierania
Transformacja Energetyczna
Coraz mniej firm wierzy w neutralność klimatyczną w 2050 roku