Pandemia impulsem do transformacji gospodarki

Eksperci think tanku WiseEuropa apelują, by reformy wdrażane w dobie pandemii koronawirusa nie prowadziły jedynie do realizacji krótkookresowych celów ekonomicznych, ale też do systemowego wzmocnienia europejskiej i krajowej gospodarki. W swoim najnowszym raporcie „Zielona odbudowa” przekazują decydentom rekomendacje, jak wykorzystać pandemię do realnej transformacji gospodarki.

Publikacja: 08.11.2020 07:28

Pandemia impulsem do transformacji gospodarki

Foto: Adobe Stock

Analitycy podkreślają, że implementowane obecnie w Polsce programy masowej pomocy firmom i obywatelom wiążą się z poważnym ryzykiem nieefektywnej alokacji zasobów w gospodarce przy jednoczesnym znacznym wzroście zadłużenia publicznego i kosztów jego obsługi w długim okresie. Z tego punktu widzenia szczególnie ważne będzie więc odpowiednie wykorzystanie środków europejskich przewidzianych na odbudowę gospodarki po kryzysie.

Poszczególne państwa powinny z przyznanych z europejskiego Instrumentu Odbudowy i Rozwoju środków przeznaczyć co najmniej 20 proc. na cele cyfrowe i 37 proc. na cele klimatyczne. Pozostałe inwestycje powinny być realizowane zgodnie z zasadą „nie szkodzić” – żadna z inwestycji wspierana z tych środków nie będzie mogła stać w sprzeczności z zasadą poszanowania celów środowiskowych – przekonują eksperci WiseEuropa.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

Wskazują jednocześnie, że w Polsce kryteria te mogą być dużym problemem ze względu na brak wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju chociażby w tarczy antykryzysowej. Ostrzegają, że część krajowego planu odbudowy zawierająca projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (inwestycje w OZE, magazynowanie energii, efektywność energetyczną, dekarbonizację transportu i przemysłu) lub cyfryzacji nie będzie odpowiadała skali i tempu zmian wynikających z wiążących celów klimatycznych UE na 2030 r., jeśli w ich centrum znajdą się środki wydatkowane rutynowo w ramach od dawna funkcjonujących programów.

Zdaniem WiseEuropa kluczowe jest przyjęcie i realne wdrożenie strategii transformacji do gospodarki neutralnej klimatycznie, a także zapewnienie komplementarności działań rządu i samorządów w wydatkowaniu unijnych funduszy.

Analitycy podkreślają, że implementowane obecnie w Polsce programy masowej pomocy firmom i obywatelom wiążą się z poważnym ryzykiem nieefektywnej alokacji zasobów w gospodarce przy jednoczesnym znacznym wzroście zadłużenia publicznego i kosztów jego obsługi w długim okresie. Z tego punktu widzenia szczególnie ważne będzie więc odpowiednie wykorzystanie środków europejskich przewidzianych na odbudowę gospodarki po kryzysie.

Poszczególne państwa powinny z przyznanych z europejskiego Instrumentu Odbudowy i Rozwoju środków przeznaczyć co najmniej 20 proc. na cele cyfrowe i 37 proc. na cele klimatyczne. Pozostałe inwestycje powinny być realizowane zgodnie z zasadą „nie szkodzić” – żadna z inwestycji wspierana z tych środków nie będzie mogła stać w sprzeczności z zasadą poszanowania celów środowiskowych – przekonują eksperci WiseEuropa.

Transformacja Energetyczna
Koalicja Obywatelska proponuje rewolucję na sieciach dystrybucyjnych
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Transformacja Energetyczna
Tauron nie podaje daty odejścia od węgla. Liczy na NABE
Transformacja Energetyczna
Odwrót od zielonej strategii PGE tylko do wyborów
Transformacja Energetyczna
Długo oczekiwany projekt zmian w strategii energetycznej ujrzał światło dzienne
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Transformacja Energetyczna
Kraje G7 chcą odejść od paliw kopalnych
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej