PKN Orlen ogłosił swoje aspiracje w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. i cele redukcji emisji CO2 do 2030 r. Planuje m.in. zredukować emisję CO2 na posiadanych aktualnie aktywach rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc. Z kolei w energetyce redukcja ma sięgnąć 33 proc. CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Aby zrealizować te cele w najbliższych 10 latach planowane są inwestycje przekraczające 25 mld zł. Będą współfinansowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym. Za te pieniądze będą przede wszystkim realizowane projekty dotyczące efektywności energetycznej, budowy morskich elektrowni wiatrowych, odnawialnych źródeł energii na lądzie, a także instalacje biopaliwowe, wodorowe i biogazowe.

""

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

energia.rp.pl

– Zaprezentowana przez nas strategia neutralności emisyjnej to przełomowy dokument, definiujący nasze podejście do biznesu w kolejnych dekadach. Globalna transformacja energetyczna, która dzieje się na naszych oczach, jest olbrzymią szansą rozwojową dla Europy Środkowej – mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dodaje, że jako największa firma w regionie koncern chce jeszcze mocniej angażować się w ten proces i ma ku temu silne podstawy. Przypomina, że w ostatnich latach nie tylko intensywnie rozwijano nowe obszary biznesowe, ale konsolidowano polski sektor energetyczno-paliwowy. – Realizacja planowanych przez PKN Orlen przejęć pozwoli nam w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie niosą ze sobą globalne trendy w energetyce i konsekwentnie budować wartość koncernu w długiej perspektywie – twierdzi Obajtek.

PKN Orlen jest pierwszym koncernem paliwowym z Europy Środkowej, który zadeklarował osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r. W najbliższych 10 latach chce zrealizować ponad 60 projektów zwiększających efektywność energetyczną obecnie istniejących aktywów produkcyjnych. Ma też wzmocnić pozycję regionalnego lidera w obszarze biopaliw, realizując pięć znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, w tym HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy i biometan. Inwestycje te do 2030 r. powinny pozwolić na zwiększenie produkcji o ok. 500 tys. ton biopaliw rocznie.

""

Rafineria w Możejkach/ORLEN Lietuva

energia.rp.pl

Orlen informuje, że dzięki dotychczasowym inwestycjom w efektywność energetyczną rafinerii w Płocku, czeskim Litvinovie i litewskich Możejkach, objętych jest obecnie darmowymi uprawnieniami ponad 80 proc. emisji CO2 w tym segmencie działalności. Koncern posiada 1 GW gazowych mocy wytwórczych oraz ponad 50 instalacji OZE o łącznej zainstalowanej mocy 450 MW. Już dziś jest znaczącym producentem biopaliw w regionie. Prowadzi prace związane m.in. z rozwojem technologii pozyskiwania biopaliw z surowców celulozowych, olejów roślinnych i posmażalniczych, a także produkcji biogazu. Ponadto jest w fazie przygotowawczej do realizacji budowy tzw. hubu wodorowego we Włocławku o mocy 600 kg/h, dzięki któremu chce zająć wiodącą pozycję na polskim rynku paliw wodorowych wykorzystywanych w transporcie.