Klimat ważny tak jak miejsca pracy

Publikacja: 07.07.2020 10:40

Klimat ważny tak jak miejsca pracy

Foto: Podczas szczytu klimatycznego w Paryżu dbano o kulę ziemską również w sensie dosłownym . Fot. Bloomberg

Inwestowanie w ochronę środowiska może być w pełni kompatybilne z rozwojem gospodarki – twierdzą polscy przedsiębiorcy, sygnatariusze listu „Czas na reSTART”.

Skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, która przecież nadal trwa, są trudne do oszacowania. Dominuje jednak przeświadczenie o jej negatywnych aspektach, tymczasem wniosła ona również świeży powiew do wielu branż.
""

energia.rp.pl

Takie przeświadczenie stoi za akcją „Czas na reSTART”, w którą zaangażowali się ludzie nauki, biznesu, związani z kwestiami ochrony środowiska, społecznymi, a nawet kultury. Wspólnie podpisali list wzywający polityków do tego, by uruchamianie gospodarki po największym kryzysie naszych czasów było przemyślane.

Koronawirus – próba przed zmianą klimatu

Sygnatariusze akcji są przekonani, że „koronawirus to tylko próba generalna przed tym, co mogą przynieść zmiany klimatu”. Jak podkreślają: „wystarczył maleńki patogen, by w krótkim czasie zatrzymać światową gospodarkę”. Dlatego ich zdaniem ponowne jej uruchamianie powinno uwzględniać kwestie klimatyczne. Tym bardziej że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, dla której to priorytet.
""

energia.rp.pl

„2019 rok był przełomowy dla zainteresowania kwestiami środowiskowymi w przestrzeni publicznej, nastąpiła również widoczna zmiana, jeśli chodzi o ich włączanie do priorytetów działań odpowiedzialnego biznesu, przypieczętowana ogłoszeniem Nowego Zielonego Ładu dla państw UE. Pandemia pokazała wiele słabości naszej rzeczywistości: m.in. niedostatecznej troski o środowisko, ochrony zdrowia, wykluczenia technologicznego, nierówności ekonomicznych. Potrzebujemy kontynuacji zobowiązań firm w tym zakresie” – podkreśla Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która popiera akcję „Czas na reSTART”.

Troska o klimat to troska o biznes

Troska o klimat realizowana przez biznes może ograniczyć przyszłe koszty firm związane z długofalowymi zmianami klimatu, takimi jak rosnące zanieczyszczenie, klęski żywiołowe etc. Jednak liderzy zwracają także uwagę na to, że może ona generować nowe miejsca pracy. Tu nie ma sprzeczności – ekologia to szansa na łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego.
""

energia.rp.pl

„Chcemy chronić miejsca pracy, ale także zwracamy uwagę na kwestie klimatyczne. W perspektywie średnio i długookresowej niektóre branże przestaną funkcjonować na obecnych zasadach. Najlepiej widać to w energetyce, która musi rozwijać inne niż węgiel źródła energii. To będzie wymuszało także przekwalifikowanie pracowników. Stąd apel, by restartować gospodarkę z uwzględnieniem tych kwestii, skoro będziemy wydawać na to olbrzymie środki finansowe” – podkreśla Marek Żołędziowski z Zarządu Polskiej Rady Biznesu, która wsparła akcję „Czas na reSTART”.

Technologie pomogą w walce z kryzysem

Walka ze zmianami klimatu i skutkami kryzysu ekonomicznego to dwa filary inicjatywy wzywającej polityków do przemyślenia uruchamiania gospodarki. Trzecim, w pełni z nimi komplementarnym, są nowe technologie. Pandemia koronawirusa pokazała, że wiele z nich wpisuje się zarówno w aspekty ekologiczne, jak i biznesowe. Zwraca na to uwagę jeden z sygnatariuszy listu.
„Pandemia Covid-19 z dnia na dzień zmieniła nasze życie. Podobnie jak wielu pracowników naszej firmy, zamiast dojeżdżać codziennie samochodem lub komunikacją miejską do biura, usiadłem przed komputerem w domowym fotelu. Okazuje się, że można pracować z domu w równie efektywny sposób, wykorzystując nowoczesne technologie. W skali tysięcy polskich firm i milionów pracowników trudno nie zauważyć wpływu takiej zmiany także na nasze środowisko. Warto o tym pamiętać, myśląc o restarcie gospodarki w czasach postcovidowych” – podkreśla Witold Drożdż, członek zarządu Orange ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych.
——————————————————————————————————————
Drogowskaz dla polityków
 
Inicjatorzy akcji, wystosowując swój apel, wyszczególnili kilka punktów, które ich zdaniem powinny być drogowskazem dla polityków:
– twórzmy miejsca pracy w sektorach, które mają przyszłość,
– wspierajmy inwestycje, które zwiększają efektywność energetyczną i rozwijają energetykę odnawialną,
– wzmacniajmy działania dążące do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,
– wspierajmy budowę i promocję zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu,
– dbajmy o społeczności i grupy szczególnie narażone,
– inwestujmy w przestrzeń zieloną, powstrzymując dewastację środowiska,
– projektujmy inwestycje z szacunkiem traktujące zasoby wody i przyrodę,
– promujmy działania, które wspierają społeczności lokalne i ich aktywności.
Pozostało 100% artykułu
Transformacja Energetyczna
Normy emisyjne dla budynków przyjęte. UE zapewnia o swobodzie wyboru narzędzi
Transformacja Energetyczna
Czyste Powietrze nadal z zaległościami. Resort przyznaje się do opóźnień
Transformacja Energetyczna
Polacy chcą transformacji energetycznej, ale nie za swoje pieniądze
Transformacja Energetyczna
Dekarbonizacja firm. Polski przemysł obrał strategię wypierania
Transformacja Energetyczna
Coraz mniej firm wierzy w neutralność klimatyczną w 2050 roku