– Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Projekt zakłada m.in., że Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie mogła nabywać kolejne kopalnie od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansować ich likwidację ze środków pochodzących z budżetu państwa. Chodzi o kopalnie, których likwidację rozpoczęto w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Ponadto, projekt ustawy umożliwia do końca 2027 r. dalsze finansowanie z budżetu państwa zadań obecnie realizowanych przez SRK. Umożliwiono skorzystanie z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych, pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych przez SRK. po 1 września 2021 r. Dotyczy to osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych. Wsparcie dla pracowników będzie przewidywać: urlop górniczy, urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla albo jednorazową odprawę pieniężną.

Czytaj także: Czy Śląsk straci 2,6 mld euro? Społecznicy apelują do marszałka

– Niniejszy projekt nowelizacji ustawy stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2015 r. po przyjęciu przez Radę Ministrów 7 stycznia 2015 r. do realizacji „Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.” – czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy. – Wprowadzenie zmian w ustawie jest niezbędne w celu umożliwienia dalszego nabywania kopalń przez SRK S.A. i przeprowadzenia ich likwidacji, jak również prowadzenia w nich restrukturyzacji zatrudnienia. Intencją zmian w zakresie terminów przekazywania zbędnego majątku produkcyjnego oraz pracowników jest zapewnienie sektorowi bezpiecznego środowiska regulacyjnego w okresie istotnych i szybkich zmian – piszą autorzy projektu z resortu aktywów państwowych.

Szacują oni, że nowe przepisy będą kosztować budżet państwa ponad 8,4 mld zł do końca 2027 r. Dodatkowo ponad 1,1 mld zł dołoży do tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sumie koszt tej operacji dla finansów publicznych sięgnąć ma 9,5 mld zł.

Nowe rozwiązania zapisane w ustawie mają w większości wejść w życie 1 września 2021 r.