Nieopłacalny metan. Koncern kończy projekt

„W lipcu 2020 r. po wnikliwych analizach zarząd PGNiG zdecydował o niepodejmowaniu dalszych działań w projekcie Geo-Metan (miał doprowadzić do przemysłowego wydobycia metanu z krajowych pokładów węgla kamiennego – red.)” – informuje nas biuro public relations spółki, uzupełniając wcześniejsze, zdawkowe odpowiedzi.

Publikacja: 03.03.2021 07:21

Nieopłacalny metan. Koncern kończy projekt

Foto: Bloomberg

Zgodnie z pierwotnymi założeniami przedsięwzięcie to planowano realizować do września 2025 r. z możliwością przejścia do fazy komercjalizacji na początku 2029 r. Koncern wiązał z nim duże nadzieje, co wynikało m.in. z szacunków mówiących o możliwym wydobyciu metanu sięgającym 1–1,5 mld m sześc. Prace prowadzono na terenie kopalni Budryk (należy do JSW) i Bielszowice (należy do PGG). Te nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów.

„Analiza przeprowadzona przez PGNiG wykazała, że aby osiągnąć efekt odpowiedniej skali, należałoby wykonać kilkaset odwiertów, co w rejonie tak mocno zurbanizowanym okazało się trudne do realizacji” – twierdzi firma. Problemem były też lokalne plany zagospodarowania przestrzennego i ryzyko projektowe. Ponadto analiza ekonomiczna wskazała wysokie zagrożenie braku rentowności projektu ze względu na brak perspektyw otrzymania opłat za odmetanowanie, które według PGNiG powinny stanowić istotną część jego przyszłych przychodów.

""

energia.rp.pl

Koncern wskazuje też na niepewność prawną związaną z pozyskaniem koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż metanu. W konsekwencji PGNiG zrezygnowało z zawarcia umowy z Tauronem Wydobycie, którego celem miało być poszukiwanie i wydobycie oraz sprzedaż metanu z kopalni Brzeszcze. Z kolei z pozostałymi spółkami węglowymi zakończono współpracę za porozumieniem stron.

Wraz z podjęciem decyzji o zamknięciu programu Geo-Metan, PGNiG ograniczyło działania związane z poszukiwaniem i wydobyciem złóż metanu w obrębie śląskiej koncesji Międzyrzecze w okolicach Gilowic. Koncern nadal nie podaje, ile dotychczas udało mu się pozyskać metanu z krajowych złóż węgla.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami przedsięwzięcie to planowano realizować do września 2025 r. z możliwością przejścia do fazy komercjalizacji na początku 2029 r. Koncern wiązał z nim duże nadzieje, co wynikało m.in. z szacunków mówiących o możliwym wydobyciu metanu sięgającym 1–1,5 mld m sześc. Prace prowadzono na terenie kopalni Budryk (należy do JSW) i Bielszowice (należy do PGG). Te nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów.

Surowce i Paliwa
Rosja ma nadzieję na "nową ropę". Znalazła dwa minerały
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Surowce i Paliwa
Rosja ogranicza eksport paliw, bo nie starcza ich w kraju
Surowce i Paliwa
Potężne straty grupy Azoty. Bardzo słabo z biznesem nawozowym i chemicznym
Surowce i Paliwa
Azoty produkcją coraz więcej nawozów
Surowce i Paliwa
Jak Gazprom zawłaszczył i stracił ukraińskie platformy wiertnicze
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej