Lotos coraz mniej zarabia

W końcówce ubiegłego roku gdański koncern zanotował istotny spadek przychodów i zysków w ujęciu rok do roku. Takich wyników oczekiwał też rynek, dlatego dziś kurs akcji nie ulega większym zmianom.

Publikacja: 09.02.2021 10:22

Lotos coraz mniej zarabia

Foto: The logo of Grupa Lotos SA sits above the company’s headquarters in Gdansk, Poland, on Monday, Dec. 6, 2010. Russian companies such as OAO Gazprom’s oil arm and OAO Rosneft are interested in acquiring Grupa Lotos SA, PolandÕs second-biggest refiner, an...

W IV kwartale Lotos wypracował 5,25 mld zł skonsolidowanych przychodów i 0,18 mld zł oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO. W ujęciu rok do roku ich wartość spadła odpowiednio o 27 proc. oraz o 69 proc. Do wypracowania oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w największym stopniu przyczynił się biznes wydobywczy (+0,14 mld zł). Pozostała jego część to wynik uzyskany na działalności produkcyjnej i handlowej.

Lotos podał, że w IV kwartale na jego rezultaty wpływ miały odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i rezerwy w segmencie wydobywczym w wysokości 0,08 mld zł (obniżyły raportowany wynik) i tzw. efekt LIFO w wysokości 0,14 mld zł (podwyższył raportowany wynik).

""

energia.rp.pl

Ponadto gdański koncern, biorąc pod uwagę limit uprawnień do emisji CO2 na 2020 r. oraz wielkość emisji, ze względu na występujący niedobór przyznanych uprawnień, zwiększył rezerwę na pokrycie tego niedoboru. To wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego o 0,07 mld zł. Dodatkowo w IV kwartale firma utworzyła rezerwę na realizację tzw. Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), co obniżyło skonsolidowany wynik operacyjny o 0,11 mld zł.

Lotos informuje, że zaprezentowane wczoraj w nocy wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości mają być przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym, którego publikację zaplanowano na 12 marca 2021 r.

Opublikowane szacunki nie miały większego wpływu na notowania akcji Lotosu na otwarciu dzisiejszej sesji. Pierwsze transakcje walorami spółki zawierano po 40,39 zł, wobec kursu odniesienia wynoszącego 40,35 zł.

""

Bloomberg

energia.rp.pl

W IV kwartale Lotos wypracował 5,25 mld zł skonsolidowanych przychodów i 0,18 mld zł oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO. W ujęciu rok do roku ich wartość spadła odpowiednio o 27 proc. oraz o 69 proc. Do wypracowania oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w największym stopniu przyczynił się biznes wydobywczy (+0,14 mld zł). Pozostała jego część to wynik uzyskany na działalności produkcyjnej i handlowej.

Lotos podał, że w IV kwartale na jego rezultaty wpływ miały odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i rezerwy w segmencie wydobywczym w wysokości 0,08 mld zł (obniżyły raportowany wynik) i tzw. efekt LIFO w wysokości 0,14 mld zł (podwyższył raportowany wynik).

Surowce i Paliwa
Nowy zarząd Orlenu rodzi się w bólach
Surowce i Paliwa
Wymiana władz w firmach grupy Azoty nabiera tempa
Surowce i Paliwa
Posłanka KO: prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zarobków w Orlenie
Surowce i Paliwa
Kim jest Ireneusz Fąfara, nowy prezes Orlenu?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Surowce i Paliwa
Orlen ma nowego prezesa. Zmiany w zarządzie grupy