W minionym roku światowy przemysł pożarł ponad połowę wyprodukowanej na Ziemi energii. W przemyśle najbardziej energochłonny jest sektor petrochemiczny. A tymi którzy z niego najwięcej korzystają są gospodarstwa domowe.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w 2018 r światowy przemysł zużył 55 proc. wyprodukowanej energii. A wśród sektorów najwięcej, bo 12 proc. przypadło na petrochemię. Kolejne prądożerne branże to górnictwo, przemysł lekki i spożywczy.
Jak podkreśla amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) „Przemysł chemiczny jest podzielony na dwie główne katetrugorie: podstawowe chemikalia i inne chemikalia. Podstawowe chemikalia to substancje które są bazą dla innych produktów. Obejmują one gazy surowcowe, pigmenty, nawozy sztuczne, tworzywa sztuczne i gumę. (…) Są produkowane w dużych ilościach i mają stosunkowo niskie ceny. Inne chemikalia – czasami nazywane drobnymi lub specjalistycznymi chemikaliami – wymagają mniej energii do produkcji, ale sprzedawane są po znacznie wyższych cenach. Do tej kategorii zaliczane są leki, mydła i farby.

""

Bloomberg

energia.rp.pl

Przemysł chemiczny wykorzystuje produkty energetyczne, takie jak gaz ziemny, zarówno do produkcji ciepła, jak i surowca. Podstawowe chemikalia są zazwyczaj wytwarzane w dużych fabrykach, które wykorzystują różne źródła energii. Jednak wciąż najczęściej są to ropa naftowa lub gaz ziemny”.
Największymi użytkownikami chemikaliów są gospodarstwa domowe. To w naszych domach najwięcej „schodzi” leków, artykułów sanitarnych i higienicznych czy kosmetyków. Chemikalia są również często półproduktami przy produkcji gumy i wyrobów z tworzyw sztucznych. Ogromnym użytkownikiem przemysłowej chemii jest rolnictwo. A także budownictwo oraz produkcja tekstyliów i odzieży.
Krajem z najbardziej energochłonną petrochemią jest Rosja, przed Kanadą i Antypodami (Australia z Nową Zelandią). W piątce pożeraczy prądu są też Stany Zjednoczone i Bliski Wschód.