- Projekt jest gotowy, myślę, że na początku kwietnia - trwają ostatnie rozmowy i szlify - trafi do uzgodnień międzyresortowych - zapowiedziała minister. Do wykazu prac rządowych trafić też ma projekt ustawy dotyczący prosumentów i pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych

- Będziemy utrzymywać 500 m, to było zobowiązanie rządu w obietnicach wyborczych. Chcemy zmienić te parametry, by zrobić przestrzeń, ale bezpieczną dla ludzi, przestrzeń do rozwoju wiatru  - Bardzo nam brakuje tego współczynnika w bilansie energetycznym kraju. Po drugie, widać, że jest to bardzo efektywne źródło mocy - dodała minister.

W styczniu Hennig-Kloska zapowiadała, że nowy projekt tzw. ustawy wiatrakowej ma być gotowy za ok. 2 miesiące.

Czytaj więcej

Polska i Ukraina tworzą wspólne magazyny prądu. Odpowiedź na rosyjskie ataki

Co zawiera projekt ustawy wiatrakowej

Początkowo przepisy zmieniające tzw. ustawę wiatrakową, liberalizujące zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłużającym zamrożenie cen energii do dnia 30 czerwca 2024 r. Później do poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych złożono autopoprawkę, która zakładała usunięcie z proponowanej regulacji kwestii związanych z budową wiatraków.