Zagadkowy zespół zajmujący się wiatrakami na Bałtyku. Konkurencja wewnątrz rządu?

W Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) nadzorowanym przez wicepremiera Jacka Sasina powstał zespół ekspercki do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To o tyle ciekawe, że kwestie tego sektora koordynuje Ministerstwo Klimatu Środowiska, a w ramach prac tego resortu trwają konsultacje z branżą w ramach podpisanej w 2021 r. umowy sektorowej.

Publikacja: 07.05.2023 20:15

Morska farma wiatrowa Anholt w Danii

Morska farma wiatrowa Anholt w Danii

Foto: Bartłomiej Sawicki

W treści zarządzenia MAP z 2 maja czytamy, że powołany do życia zespół ekspercki do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest organem pomocniczym ministra aktywów państwowych, a więc Jacka Sasina. Do zadań zespołu należy analiza i monitoring realizacji inwestycji prowadzonych przez podmioty, będące w nadzorze MAP zgodnie z przepisami ustawy z 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ma się on także zajmować promowaniem dobrych praktyk w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych w innych państwach oraz analizą przepisów.

Czytaj więcej

Spokojna majówka mimo dużej produkcji z OZE

Ustawa offshore pod lupą zespołu 

W zarządzeniu czytamy, że zespół ma przyjrzeć się dotychczasowej praktyce stosowania wspominanej wyżej ustawy pod kątem identyfikacji przepisów ustawy, które wymagają doprecyzowania, ujednolicenia względem innych obowiązujących przepisów, bądź innej modyfikacji, zagadnień lub kwestii nieuregulowanych w ustawie, których uregulowanie usprawniłoby przebieg procesu inwestycyjnego związanego z budową morskich farm wiatrowych.

W skład zespołu wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członkowie zespołu i sekretarz. Członków powołuje minister resortu. W celu realizacji zadań przewodniczący może zapraszać, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka z zespołu, inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym. Za udział w pracach zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

Przewodniczący zespołu ma przedstawić ministrowi sprawozdanie końcowe z realizacji zadań zespołu do dnia 31 grudnia 2023 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem następującym po jego ogłoszeniu.

Czytaj więcej

Hubert Krukowski: Wiatr i atom podstawą energetyki

Ciało doradcze dla wiatraków na morzu już działa 

Prace tego zespołu budzą ciekawość bo podobne forum już działa. Z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska (MKiŚ), Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali, 15 września 2021 r., „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” („Polish Offshore Wind Sector Deal”). „Nadrzędnym celem tego porozumienia jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.” – czytamy w deklaracji tegoż porozumienia przygotowanego przez MKiŚ, którego zresztą MAP jest także sygnatariuszem.

Po co w MAP kolejny zespół? 

Pewną podpowiedzą może tu być kolejny projekt zmiany ustawy OZE. Do Sejmu wpłynął 6 maja rządowy projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii, który ma m.in. ułatwić tworzenie klastrów energii, dostosować prawo do regulacji unijnych, zwiększyć liczbę projektów ubiegających się o wsparcie w aukcjach dla morskich farm wiatrowych. W projekcie przewiduje się zwiększenie wolumenów aukcyjnych dla morskich farm wiatrowych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031. Beneficjentem mogą być spółki w nadzorze Skarbu Państwa, a więc PKN Orlen czy Polska Grupa Energetyczna.

Kolejną, drugą podpowiedzią mogą być kolejne koncesje dla morskich farm wiatrowych. Kolejne zostaną przydzielone przez ministerstwo infrastruktury w maju. Przypomnijmy, że w lutym zakończyła się pierwsza część etapu przyznawania pozwoleń lokalizacyjnych dla kolejnych farm wiatrowych w ramach tzw. drugiej fazy, które powstaną po 2030 r. Na pięć rozstrzygniętych lokalizacji, dla czterech najwięcej punktów otrzymała PGE. Jedna, z przyczyn proceduralnych, nie została przyznana. Na dwóch z czterech pozwoleń, PGE dostało najwięcej punktów odpowiednio z Tauronem i Eneą.

W maju możemy też spodziewać się kolejnych 6 decyzji, w których jak się dowiadujemy faworytem mają już być spółki z grupy PKN Orlen, innego krajowego giganta energetycznego. W ramach tzw. drugiej fazy rozwoju morskich farm wiatrowych zostaną przyznane łącznie 11 nowych decyzji lokalizacyjnych. W drugim etapie może powstać kolejnych 9-11 GW mocy.

Państwowe firmy rządzą więc na Bałtyku przy podziale nowych pozwoleń lokalizacyjnych na nowe morskie farmy wiatrowe. Same farm wiatrowych jednak nie wybudują. Firmy mogą rozważać dwie opcje. Co może być trzecią podpowiedzią celowości powołania tego zespołu. 

PGE czy Orlen mają analizować różne scenariusze realizacyjne kolejnych projektów. „Jesteśmy bogatsi o własne doświadczenia z ostatnich kilku lat, co pozwoli nam przystąpić bez zbędnej zwłoki do organizacji procesu inwestycyjnego po aukcjach.” – zapewniało nas jeszcze w lutym biuro prasowe PGE. Ta deklaracja to odpowiedź za pytania o możliwą sprzedaż udziałów w koncesjach innym partnerom, przede wszystkim zagranicznym. Polskie firmy nie posiadają jeszcze odpowiedniego doświadczenia, dlatego też – w ocenie uczestników procesu – PGE lub inne spółki z udziałem Skarbu Państwa mogą z zyskiem sprzedać udziały innym, zagranicznym firmom, które mają doświadczenie w rozwoju morskich farm wiatrowych oraz co najważniejsze kapitał finansowy. Rozwój 1 GW mocy w offshore to obecnie koszt ponad 12 mld zł.

W treści zarządzenia MAP z 2 maja czytamy, że powołany do życia zespół ekspercki do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest organem pomocniczym ministra aktywów państwowych, a więc Jacka Sasina. Do zadań zespołu należy analiza i monitoring realizacji inwestycji prowadzonych przez podmioty, będące w nadzorze MAP zgodnie z przepisami ustawy z 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ma się on także zajmować promowaniem dobrych praktyk w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych w innych państwach oraz analizą przepisów.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OZE
Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE
OZE
Masowe redukcje mocy z odnawialnych źródeł energii
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?