Zgodnie z treścią projektu, wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie. Wprowadzone zostaną usprawnienia dla klastrów energii, czyli porozumień działających lokalnie podmiotów, które organizują się, aby dla dobra członków swej społeczności wytwarzać, dystrybuować i magazynować energię elektryczną na własne potrzeby. Zwiększona zostanie także rola OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie.

Czytaj więcej

Orlen buduje biogazownie na potrzeby transportu

Doprecyzowane zostaną także przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego. „Wprowadzona zostanie możliwość wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE, w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła” – czytamy dalej w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Co istotne, zaproponowane zostanie zwiększenie wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031 r. oraz utworzony zostanie Krajowy Punkt Kontaktowy OZE dla inwestorów.