Obowiązki prezesa spółki pełni obecnie Radosław Pobol, wiceprezes zarządu ds. wsparcia operacyjnego. Zasina był odpowiedzialny m.in. na rozwój przyłączeń OZE do sieci dystrybucyjnej i praktycznej implementacji programu Mój Prąd, a więc domowej fotowoltaiki. W roku 2022 Tauron wydał już ponad 700 warunków przyłączenia dla źródeł wytwórczych na łączną moc około 4000 MW. Są to nowe, potencjalne instalacje OZE, które mogą powstać w najbliższych latach na terenie działania spółki, a więc na południu kraju. Swoją rezygnacje, Zasina miał złożyć pod koniec ub. tygodnia.

Obecnie pełniącym obowiązki prezesa zarządu Taurona Dystrybucja jest Radosław Pobol, wiceprezes zarządu ds. wsparcia operacyjnego. W skład zarządu Taurona Dystrybucja wchodzą obecnie, oprócz Radosława Pobola, Tomasz Jachna - wiceprezes zarządu ds. finansowych, Krzysztof Durkalec - wiceprezes zarządu ds. utrzymania sieci i Waldemar Skomudek - wiceprezes zarządu ds. operatora.

W sumie w sieci elektroenergetycznej Taurona na koniec października pracowało łącznie już 683 dużych instalacji OZE o mocy 1,314 GW oraz ponad 370 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 2,819 GW. W trzech pierwszych kwartałach Taurona przyłączył do sieci dystrybucyjnej 80 dużych instalacji OZE o łącznej mocy 107 MW oraz ponad 93 tysiące mikroinstalacji o mocy 786 MW.

Czytaj więcej

Dlaczego w sieci brakuje miejsca dla OZE? Tauron wskazuje przyczynę