Rada offshore ma przyspieszyć rozwój branży

Rada koordynacyjna morskich farm wiatrowych ma przyspieszyć niwelowanie barier prawnych przy rozwoju branży. Pierwsze spotkanie już się odbyło.

Publikacja: 16.03.2022 13:28

Rada offshore ma przyspieszyć rozwój branży

Foto: Adobe Stock

W ministerstwie klimatu i środowiska odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Rada jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ma ona za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, w szczególności monitorowanie realizacji celów strategicznych, powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych, monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW).

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa powołała w skład Rady Koordynacyjnej 34 Członków, którzy reprezentują Strony Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przewodniczącym Rady został Sekretarz Stanu w MKIŚ, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

­Naszym celem jest stworzenie platformy współpracy dla najważniejszych interesariuszy branży morskiej energetyki wiatrowej, która umożliwi wdrażanie wypracowanej strategii rozwoju tego sektora w Polsce. Będzie to również miejsce dla różnych podmiotów i przedsiębiorstw do przedstawienia wspólnego głosu w jednej sprawie. Dziś stronami porozumienia sektorowego jest już ponad 180 podmiotów - wskazał Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej został przyjęty Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano sześć grup roboczyck w następujących obszarach: rozwój kadr i system kształcenia; badania i rozwój; rozwój polskiego przemysłu i udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem); logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie; edukacja społeczna; współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne.

Grupy Robocze rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja, następnie przedstawią plan działań, który nie tylko będzie wyrażał i dokumentował intencję stron porozumienia sektorowego, ale stworzy perspektywę realizacji deklaracji z Porozumienia sektorowego w perspektywie długoterminowej.

Potrzebę optymalizacji niektórych przepisów dostrzegł również polski rząd - w przedstawionym ostatnio do konsultacji projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zaproponował również stosowne zmiany w obszarze sektora offshore.

- W opinii Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej szczególnie istotne jest pilne wdrożenie przepisów dookreślających termin, od którego liczona jest waloryzacja kontraktu różnicowego w ramach mechanizmu wsparcia. Biorąc pod uwagę procesy notyfikacyjne projektów pierwszej fazy prowadzone przed Komisją Europejską, niezbędne jest wprowadzenie tych regulacji jeszcze w tym roku (projekt rządowy zakłada stosowne zmiany, ale ich wprowadzenie przewidziano dopiero od 1 stycznia 2023 r.). Dynamika zmian na rynkach, w tym walutowych pokazuje, że potrzeba pilnych zmian jest dziś szczególnie istotna – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - Mądrzejsi o doświadczenia wynikające z dotychczas przeprowadzonych prac dostrzegamy również potrzebę optymalizacji w obszarze permitingowym, które pozytywnie wpłyną na skrócenie czasu realizacji inwestycji offshore, a tym samym wpiszą się w działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł energii w Polsce – dodaje.

Morska energetyka wiatrowa wyznacza jeden z kluczowych kierunków rozwoju polskiego sektora energetycznego. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewiduje, że do 2030 roku na Bałtyku powstaną farmy wiatrowe o mocy 5,9 GW, do 2040 roku łącznie będzie ok. 11 GW.

W ministerstwie klimatu i środowiska odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Rada jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ma ona za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, w szczególności monitorowanie realizacji celów strategicznych, powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych, monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW).

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
OZE
Wielkopolskie zagłębie węglowe staje się słonecznym centrum Polski
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
OZE
Spółka należąca do BP sprzeda energię z polskich farm fotowoltaicznych
OZE
Ogromny kredyt na morską farmę wiatrową Baltic Power
OZE
Polska fabryka elementów morskich farm wiatrowych sprzedana Duńczykom
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
OZE
Budimex wybuduje port instalacyjny Orlenu dla wiatraków na morzu
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej