Rada offshore ma przyspieszyć rozwój branży

Rada koordynacyjna morskich farm wiatrowych ma przyspieszyć niwelowanie barier prawnych przy rozwoju branży. Pierwsze spotkanie już się odbyło.

Publikacja: 16.03.2022 13:28

Rada offshore ma przyspieszyć rozwój branży

Foto: Adobe Stock

W ministerstwie klimatu i środowiska odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Rada jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ma ona za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, w szczególności monitorowanie realizacji celów strategicznych, powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych, monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW).

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa powołała w skład Rady Koordynacyjnej 34 Członków, którzy reprezentują Strony Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przewodniczącym Rady został Sekretarz Stanu w MKIŚ, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

­Naszym celem jest stworzenie platformy współpracy dla najważniejszych interesariuszy branży morskiej energetyki wiatrowej, która umożliwi wdrażanie wypracowanej strategii rozwoju tego sektora w Polsce. Będzie to również miejsce dla różnych podmiotów i przedsiębiorstw do przedstawienia wspólnego głosu w jednej sprawie. Dziś stronami porozumienia sektorowego jest już ponad 180 podmiotów - wskazał Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej został przyjęty Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano sześć grup roboczyck w następujących obszarach: rozwój kadr i system kształcenia; badania i rozwój; rozwój polskiego przemysłu i udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem); logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie; edukacja społeczna; współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne.

Grupy Robocze rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja, następnie przedstawią plan działań, który nie tylko będzie wyrażał i dokumentował intencję stron porozumienia sektorowego, ale stworzy perspektywę realizacji deklaracji z Porozumienia sektorowego w perspektywie długoterminowej.

Potrzebę optymalizacji niektórych przepisów dostrzegł również polski rząd - w przedstawionym ostatnio do konsultacji projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zaproponował również stosowne zmiany w obszarze sektora offshore.

- W opinii Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej szczególnie istotne jest pilne wdrożenie przepisów dookreślających termin, od którego liczona jest waloryzacja kontraktu różnicowego w ramach mechanizmu wsparcia. Biorąc pod uwagę procesy notyfikacyjne projektów pierwszej fazy prowadzone przed Komisją Europejską, niezbędne jest wprowadzenie tych regulacji jeszcze w tym roku (projekt rządowy zakłada stosowne zmiany, ale ich wprowadzenie przewidziano dopiero od 1 stycznia 2023 r.). Dynamika zmian na rynkach, w tym walutowych pokazuje, że potrzeba pilnych zmian jest dziś szczególnie istotna – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - Mądrzejsi o doświadczenia wynikające z dotychczas przeprowadzonych prac dostrzegamy również potrzebę optymalizacji w obszarze permitingowym, które pozytywnie wpłyną na skrócenie czasu realizacji inwestycji offshore, a tym samym wpiszą się w działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł energii w Polsce – dodaje.

Morska energetyka wiatrowa wyznacza jeden z kluczowych kierunków rozwoju polskiego sektora energetycznego. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewiduje, że do 2030 roku na Bałtyku powstaną farmy wiatrowe o mocy 5,9 GW, do 2040 roku łącznie będzie ok. 11 GW.

W ministerstwie klimatu i środowiska odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Rada jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ma ona za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, w szczególności monitorowanie realizacji celów strategicznych, powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych, monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW).

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE
OZE
Masowe redukcje mocy z odnawialnych źródeł energii
OZE
Peter Herweck, prezes Schneider Electric: Mniejsza emisja CO2 nie zwalnia z odpowiedzialności