Z zestawienia przygotowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wynika, że produkcja energii elektrycznej w Polsce w styczniu 2022 r. przekroczyła 16 TWh, i była o 4,74 proc. wyższa niż w styczniu 2021 r., kiedy była na poziomie 15,3 TWh. Krajowe zużycie energii w styczniu 2022 r. było na poziomie 15,8 TWh. To o 1,8 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy było na poziomie 15,5 TWh. Oznacza to, że kolejny miesiąc z rzędu – licząc od sierpnia – Polska jest nadal eksportem energii netto.

Najwięcej energii w styczniu 2022 r., rzędu 7,5 TWh, wyprodukowano w elektrowniach opartych na węgiel kamiennym.- to spadek o 12,2 proc. w stosunku do stycznia 2021 r., kiedy z węgla kamiennego wyprodukowano 8,6 TWh. Elektrownie na węglu brunatnym w styczniu 2022 r. wyprodukowały 4,3 TWh. Jest to wzrost o 16,4 proc. w porównaniu ze styczniem 2021 r. Wówczas wytwarzanie oparte na tym źródle osiągnęła 3,7 TWh.

Wciąż wysokie ceny gazu przełożyły się na spadek produkcji energii w elektrowniach gazowych, o 13,6 proc. z poziomu 1,3 TWh do 1,2 TWh.