W odpowiedzi na interpelacje poselską, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych powinien po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów trafić do Sejmu w pierwszym kw. 2022r.,

Projekt zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10H) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).

Wkrótce projekt ustawy ma trafić pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Organem prowadzącym i odpowiedzialnym w tej sprawie jest Minister Rozwoju i Technologii. – Po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów, należy oczekiwać wniesienia jej pod obrady Sejmu, co może nastąpić w pierwszym kwartale 2022 roku – zapowiedział Zyska.

W połowie grudnia 2021 r. projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu, ma on na celu liberalizację zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych. Ma to umożliwić budowę od 6 GW do 10 GW nowych mocy zainstalowanych do 2032 r. Obecnie moc zainstalowana w wietrze wynosi ponad 7 GW.