Gazowa elektrownia PGE może złapać opóźnienie. Wszystko przez spór z wykonawcą

Komplikują się losy kolejnej już gazowej inwestycji w Polsce. Chodzi o budowę bloku gazowo – parowego w podwrocławskich Siechnicach należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Polimex Mostostal, wykonujący tę inwestycję zerwał proces mediacyjny i rozpoczął walkę w sądzie.

Publikacja: 03.11.2023 14:55

Gazowa elektrownia PGE może złapać opóźnienie. Wszystko przez spór z wykonawcą

Foto: Kogeneracja S.A.

Konsorcjum Polimeksu złożyło pozew do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie kontraktu z Kogeneracją i chce, aby został on zwiększony o 343,9 mln zł, do łącznej kwoty 1,5 mld zł netto.

W sporze chodzi o podwyższenie wynagrodzenia za realizację elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach.  Na ten pozew odpowiedziało PGE, do której należy Kogeneracja. „Działanie Polimex Mostostal ma znamiona pozorowania rozmów mediacyjnych i jest świadomym oraz jaskrawym naruszeniem zasad współżycia społecznego, co jednoznacznie wskazuje na działanie w złej wierze.” – uważa Polska Grupa Energetyczna, która jest jednym ze współwłaścicieli Polimeksu. Ponad 64,3 proc. akcji tej firmy posiadają Energa, Enea, PGE i PGNiG Technologie (jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu).

Przypomnijmy, że 15 września 2023 r. strony zawarły umowę o przeprowadzenie mediacji z udziałem mediatorów z Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, celem polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podstaw i wysokości ewentualnej waloryzacji Wynagrodzenia Umownego. Jednak jeszcze przed tą umową – jak informuje PGE – 6 września 2023 r., w czasie, gdy strony kończyły uzgodnienia dotyczące umowy mediacyjnej i dopełniały ostatnich formalności w tym zakresie, Polimex Mostostal bez uprzedzenia miał złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia sądowego, nie informując o tym fakcie przedstawicieli Grupy PGE.

Czytaj więcej

Sto procent gazu w polskich magazynach. Ale czy to wystarczy?

"Aby przekonać Sąd do udzielenia zabezpieczenia, wykonawca oparł swoje twierdzenia na przesłankach i dokumentach, których wadliwość została wykazana przez zamawiającego w toku kilkumiesięcznej korespondencji z wykonawcą i które nie powinny stanowić podstawy do działania profesjonalnego podmiotu.” – dodaje PGE.

Zdaniem PGE, wystąpienie przez Polimex Mostostal o zabezpieczenie powinno być traktowane analogicznie jak bezprawne skorzystanie z udzielonej gwarancji bankowej. „Prowadzi bowiem do tych samych skutków - zapewnienia sobie środków finansowych, mimo braku podstaw prawnych i z przekroczeniem posiadanych roszczeń. Działanie takie wiąże się nie tylko z obowiązkiem zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu naruszającego przepisy, ale także z dalej idącymi konsekwencjami prawnymi właściwymi działaniom zmierzającym do bezprawnego uzyskania korzyści kosztem partnera biznesowego” dodaje firma.

Co więcej, zdaniem PGE, wykonawca prowadzi wadliwą organizację budowy powodującą przestoje i opóźnienia. „ Stwarza to poważne ryzyko niedotrzymania terminu podpisania protokołu przejęcia elektrociepłowni do eksploatacji, wyznaczonego na 30 kwietnia 2024 r., a tym samym może doprowadzić do powstania szkód po stronie zamawiającego. "PGE żąda, aby Polimex Mostostal zaprzestał działań prowadzących do wyrządzenia Grupie PGE szkody wielkich rozmiarów, a także usunął skutki dotychczasowych działań cofając niezwłocznie wniosek o zabezpieczenie.” –czytamy w stanowisku firmy.  Grupa PGE nadal widzi możliwość ugodowego rozwiązania sporu, ale jedynie w sytuacji, gdy wykonawca podejmie adekwatne kroki w celu odbudowania wzajemnego zaufania.

Przypomnijmy, że na początku września, Konsorcjum Polimex Mostostal przesłało Kogeneracji (należącej do PGE) wniosek o podwyższenie wysokości wynagrodzenia w związku z zaistniałym, w ocenie wykonawcy, oddziaływaniem nadzwyczajnego wzrostu cen towarów i materiałów, będących następstwem pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie.

Elektrociepłowni Nowa Czechnica w Siechnicach zasilana gazem zastąpi elektrociepłownię węglową. Moc elektryczna nowej elektrociepłowni Czechnica wynosić będzie około 179 MWe, a moc cieplna około 315 MWt.

Gaz

Konsorcjum Polimeksu złożyło pozew do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie kontraktu z Kogeneracją i chce, aby został on zwiększony o 343,9 mln zł, do łącznej kwoty 1,5 mld zł netto.

W sporze chodzi o podwyższenie wynagrodzenia za realizację elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach.  Na ten pozew odpowiedziało PGE, do której należy Kogeneracja. „Działanie Polimex Mostostal ma znamiona pozorowania rozmów mediacyjnych i jest świadomym oraz jaskrawym naruszeniem zasad współżycia społecznego, co jednoznacznie wskazuje na działanie w złej wierze.” – uważa Polska Grupa Energetyczna, która jest jednym ze współwłaścicieli Polimeksu. Ponad 64,3 proc. akcji tej firmy posiadają Energa, Enea, PGE i PGNiG Technologie (jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gaz
Ustawa blokująca gaz z Nord Stream do zmiany
Gaz
Małe szanse na hub gazowy w Polsce. Jakie są bariery?
Gaz
Gazprom nie zapłaci dywidendy. Wartość rosyjskiego koncernu pikuje
Gaz
PGE i Polimex Mostostal rozmawiają o gazowych opóźnieniach. Znamy szczegóły
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Gaz
Mamy nowy Gazprom? UE znów uzależniona od jednego potężnego dostawcy gazu
Gaz
Bułgaria pozywa Gazprom. Chce 400 mln euro odszkodowania