Rząd przyjął projekt noweli ustawy o OZE

Rada ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw.

Publikacja: 06.03.2018 16:09

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o OZE

Foto: 123RF

Z naszych informacji wynika, że ma on szansę być rozpatrywany przez Sejm już w przyszłym tygodniu.

Jak podkreśla rząd w komunikacie nowe regulacje przyczynią się do efektywnego wykorzystania ekoźródeł, a także zwiększonego użycia do celów energetycznych produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Będą też służyć wypełnieniu zobowiązań międzynarodowych dotyczących wykorzystania OZE w ogólnym zużyciu energii na poziomie 15 proc. do 2020 r. Podkreślono też, że rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej. Zapewniają też harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, a także usuwają wątpliwości interpretacyjne, prawne i redakcyjne w różnych obszarach obecnej ustawy.

Propozycje zawarte w nowelizacji przewidują m.in. nowe brzmienie wielu definicji związanych z OZE. W przypadku mikroinstalacji zwiększono maksymalną ich moc z 40 do 50 kW, a w przypadku małej instalacji zastosowano przedział 50-500 kW (w miejsce dotychczasowego 40–200 kW).

Wprowadzono też regulacje, które pozwolą monitorować oraz oceniać rozwój generacji rozproszonej (chodzi w szczególności o produkcję energii przez mikroinstalacje OZE). W efekcie monitoring generacji rozproszonej będzie miał wpływ na ocenę wykonania celu OZE na 2020 r.

Zaproponowano też nowe „koszyki aukcyjne" na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w zielonych instalacjach. Tym samym rozszerzono katalog źródeł o instalacje o mocy mniejszej niż 500 kW. Zaproponowano nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1MW mocy) dla wybranych technologii (hydroenergetyka i biogaz), których dofinansowanie będzie się odbywało poza systemem aukcyjnym.

Wprowadzono też nowy mechanizm rozliczeń zakładający zakup niewykorzystanej energii po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie waloryzowana co roku. Rozwiązanie ma przyczynić się do rozwoju instalacji o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym.

Jednocześnie zaproponowano dwie możliwości sprzedaży nadwyżek energii dla tych, którzy zakwalifikują się do systemu sprzedaży energii po stałej cenie. Jednym z nich jest sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego, drugim - do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

Propozycje dla sektora energetyki wiatrowej zakładają zachowanie ważności dotychczasowych pozwoleń na budowę farm, o ile w ciągu 5 lat – licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie.

Wprowadzono też rozwiązania, które będą chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane farmy przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania. Zagwarantowano np. dzierżawcy przywrócenie udostępnionej działki w stanie niepogorszonym (czyli w stanie pierwotnym) – po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej. Regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia.

Z naszych informacji wynika, że ma on szansę być rozpatrywany przez Sejm już w przyszłym tygodniu.

Jak podkreśla rząd w komunikacie nowe regulacje przyczynią się do efektywnego wykorzystania ekoźródeł, a także zwiększonego użycia do celów energetycznych produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Będą też służyć wypełnieniu zobowiązań międzynarodowych dotyczących wykorzystania OZE w ogólnym zużyciu energii na poziomie 15 proc. do 2020 r. Podkreślono też, że rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej. Zapewniają też harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, a także usuwają wątpliwości interpretacyjne, prawne i redakcyjne w różnych obszarach obecnej ustawy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży