Średnio o 4 proc. wzrośnie cena gazu ziemnego wysokometanowego sprzedawanego przez pięć przedsiębiorstw z grupy kapitałowej CP Energii. Chodzi o firmy: Gaslinia, Projekt Energia, Carbon, K&K oraz Linia K&K. Spółka ubiegała się o zmianę taryf ze względu na podwyżki cen surowca dokonane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które dostarcza błękitne paliwo do gazociągów należących do CP Energii. Nowe taryfy wejdą w życie 14 dni od daty publikacji decyzji przez URE.

- Dzięki sprawnej współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki możemy, praktycznie bez opóźnień, wprowadzić nasze nowe taryfy do rozliczeń za dostawy paliwa gazowego oraz realizować zaplanowane marże na sprzedaży na dotychczasowym poziomie. Jest to szczególnie istotne w kontekście wywiązania się naszej spółki z opublikowanej prognozy wyników - informuje Marcin Buczkowski, prezes CP Energii.

Wcześniej, bo 16 września, URE zatwierdziło nowe taryfy dla PGNiG. W tej spółce stawki za gaz zwyżkowały o 6,4 proc. Główną przyczyną ich zmiany był wzrost kosztów zakupu gazu w imporcie, co z kolei spowodowane było zwyżką kursu dolara. Taryfę trzeba było też zmienić, ze względu na konieczność uwzględnienia kosztów utrzymywania zwiększonych zapasów gazu w Polsce.