Mediana prognozowana przez 18 analityków, ankietowanych przez agencję Bloomberg, wynosiła 2,29 mld euro.

"Pomimo gospodarczego ożywienia w 2010 r. na najważniejszych rynkach, na który działa EDF, zapotrzebowanie na prąd i gaz nie powróciło jeszcze do poziomu sprzed kryzysu. Chociaż ceny prądu stale rosną, to jednak w Europie wciąż pozostają niskie" – czytamy w komunikacie spółki.

EBIDTA (zysk przed uwzględnieniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacją i amortyzacją) zanotowała 4,4-proc. wzrost, osiągając poziom 16,6 mld euro. Takiej wartości spodziewali się również analitycy.

EDF zapowiedział, że w tym roku dywidenda pozostanie przynajmniej na tym samym poziomie, co w 2010 r. (1,15 euro na akcję).