- Koncentrujemy się na publicznej ofercie akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin - powiedział minister skarbu.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) 16 marca zakończyło bez rozstrzygnięcia rozmowy z Rafako w sprawie sprzedaży 50 proc. akcji ZE PAK i kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin. Nie ujawniło powodu zakończenia negocjacji.

Chociaż MSP chce wprowadzić ZE PAK na giełdę, to Elektrim (współakcjonariusz mający 47 proc. jej walorów i kontrolę operacyjną w spółce), chciałby przede wszystkim, aby zespół elektrowni przejął kopalnie Adamów i Konin.

- Chcemy prowadzić proces sprzedaży kopalni tak, aby ZE PAK mógł wziąć udział w tej transakcji - powiedział Grad.

- Pierwotna umowa prywatyzacyjna (w sprawie sprzedaży akcji ZE PAK grupie Elektrimu - red.) zakładała, że z chwilą, kiedy Elektrim rezygnuje z prawa pierwszeństwa zakupu akcji od Skarbu Państwa, drugim rozwiązaniem jest oferta publiczna ZE PAK. Dzisiaj polskie prawo nie pozwala wiązać ze sobą tego typu transakcji - powiedział minister.