Koncern OMV szacuje koszty pierwszych testowych odwiertów w Austrii na 175 mln dol. Tak wysoka  kwota jest o tyle  zaskakująca, że w Polsce wydatki na jeden odwiert wynoszą ok. 15 mln dol.

Prezes austriackiego koncernu paliwowego, Gerhard Roiss, nie ujawnił z czego wynikają tak duże planowane nakłady, zapowiedział tylko, że prace zostaną wykonane w ciągu roku – dwóch lat. Przyznał, że dotychczasowe analizy geologiczne wskazują na zasoby gazu łupkowego w Dolnej Austrii. Są one szacowane na 1,6-2,4 bln m

3

, zatem wystarczyłyby na pokrycie popytu na gaz w Austrii przez 20-30 lat.

Prezes Roiss ocenił prawdopodobieństwo sukcesu prac poszukiwawczych na zaledwie 20 proc. I przekonywał, że eksploatacja złóż będzie możliwa tylko, jeśli okaże się bezpieczna dla środowiska i zgodna z prawem.