PGE przekazała już Alstomowi informację o tym, iż nie wyraża zgody na dalsze posługiwanie się w celach biznesowych, handlowych lub jakichkolwiek innych referencjami, których treść pozostaje w sprzeczności ze stanem faktycznym.

Sprawa dotyczy realizacji umowy z dnia 20 grudnia 2004 r. o wykonanie bloku energetycznego o mocy 858 MW.  Przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpiło z opóźnieniem – 30 września zamiast 30 kwietnia 2011 r. Ponadto, jak wyjaśnia PGE, stwierdzono też występowanie wielu wad i usterek w układach technologicznych bloku, które nie zostały usunięte w terminie do 30 września 2011 r.

Z dniem dzisiejszym Tadeusz Banasiak, dyrektor Elektrowni Bełchatów, zrezygnował ze stanowiska.