Lotos – wyniki I kwartału

Pierwszy kwartał grupa Lotos zakończyła przychodami na poziomie ponad 7,8 mld zł wobec 6,5 mld zł przed okiem. Skonsolidowany zysk operacyjny spółki wyniósł prawie 419 mln zł (w I kw. ub.r. było to 537,3 mln zł), a czysty zarobek – 597,1 mln zł wobec 636,6 mln zł rok temu

Publikacja: 08.05.2012 08:28

Lotos – wyniki I kwartału

Foto: Bloomberg

Na wyniki wpływ miało otoczenie makroekonomiczne grupy. Istotny wzrost kursu dolara na koniec I kw. o 10,6 proc. wobec 1Q11 (ale spadek o 8,8 proc. wobec IV kw. ub.r. tj. o 30gr.), miał wpływ na przeszacowanie wartości zadłużenia grupy. Ten czynnik pozytywnie odbił się też na marży paliw. Duża zmienność kursu złotego została odzwierciedlona w różnicach kursowych na działalności operacyjnej i wpłynęła na efekt LIFO.

Na wynik operacyjny składały się wyniki segmentów: wydobywczego 134,5mln zł, produkcji i handlu 345,4mln zł, pozostałe 1,4 mln zł pomniejszone o korekty konsolidacyjne w wysokości 62,3 mln zł (w tym głównie korekta wynikająca z eliminacji niezrealizowanej marży na ropie naftowej w wysokości 62,5 mln zł). EBIT o 118,3 mln zł niższy wobec. I kw. ub.r. i o 275,9 mln zł wyższy od zysku operacyjnego wobec IV kw. ub.r. wynikał ze zdarzeń jednorazowych związanych z odpisami wartości aktywów, efektem rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli nad AB Geonafta w I kw. 11, sprzedażą 100 proc. udziałów spółki Lotos Parafiny 10 stycznia br. oraz różny poziom ujemnych różnic kursowych związanych z działalnością operacyjną.

Lotos poinformował, że 16 stycznia odbyła się rozprawa sądu arbitrażowego dotycząca roszczeń spółki Single Buoy Moorings Inc. - dostawcy platformy przeznaczonej do eksploatacji złoża YME na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wniosek z roszczeniem SBM przeciwko Talisman Energy Norge oraz pozostałym udziałowcom projektu YME został wniesiony do sądu arbitrażowego w Norwegii w dniu 25 stycznia ub.r. W lutym tego roku ogłoszono werdykt postępowania arbitrażowego. Całość roszczeń spółki SBM została odrzucona a postępowanie arbitrażowe zostało zakończone.

W styczniu w ramach rundy koncesyjnej APA 2011, norweskie Ministerstwo Ropy i Energii przyznało 30 proc. udział w dwóch koncesjach produkcyjnych na Morzu Norweskim, ale w połowie marca spółka podjęła decyzję o rezygnacji z koncesji PL515 oraz złożyła wniosek do Ministerstwa Ropy i Energii o przedłużenie koncesji PL455 o 12 miesięcy celem wykonania uzupełniających prac analitycznych.

Wyniki były lepsze od oczekiwań analityków. W przypadku zysku netto Lotosu średnia prognoz wynosiła 434,5 mln zł. Wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 386,3 mln zł był także zysk operacyjny grupy. Z kolei w przypadku wyniku EBITDA analitycy spodziewali się 531,6 mln zł, a faktycznie wyniósł on 584,3 mln zł (w ub.r. był na poziomie 660,8 mln zł).

W komentarzu do wyników zarząd Lotosu poinformował, że udział firmy w krajowym rynku paliw wzrósł do 35,1 proc. po dwóch miesiącach 2012 r. Jednocześnie nastąpił wzrost udziału w rynku detalicznym w Polsce do poziomu 8,2 proc. (mierzony wolumenem sprzedaży benzyn i diesla).

Na wyniki wpływ miało otoczenie makroekonomiczne grupy. Istotny wzrost kursu dolara na koniec I kw. o 10,6 proc. wobec 1Q11 (ale spadek o 8,8 proc. wobec IV kw. ub.r. tj. o 30gr.), miał wpływ na przeszacowanie wartości zadłużenia grupy. Ten czynnik pozytywnie odbił się też na marży paliw. Duża zmienność kursu złotego została odzwierciedlona w różnicach kursowych na działalności operacyjnej i wpłynęła na efekt LIFO.

Pozostało 83% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży