Waldemar Pawlak zmienił nazwę Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. - Zmiana nazwy odzwierciedla zmianę strategicznych celów Polski z redukcji emisji na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, co uzasadnione jest m.in. koniecznością realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – tłumaczy rzecznik Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Krzysztof Kochanowski.

Do rady należało ok. 150 członków, planowana jest ewentualna weryfikacja tej listy. Rada w nowym kształcie, jako organ pomocniczy ministra gospodarki, ma za zadanie opracowywać propozycje i koncepcje rozwiązań systemowych służących rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Rada ma też być łącznikiem pomiędzy międzyresortowym zespołem a zainteresowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi z którymi Rada współpracuje.

Pierwsze otwarte posiedzenie Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej odbędzie się podczas VIII Międzynarodowej Konferencji NEUF 2012 New Energy User Friendly "Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej" 29 czerwca.