Umowa gwarantująca przyłączenie nowego bloku do krajowej sieci przesyłowej, to istotny etap w realizacji tej inwestycji. Zakłada się, że przyłączenie elektrowni nastąpi do rozbudowanej stacji elektroenergetycznej Grudziądz.

Realizowana przez Grupę Energa inwestycja w Grudziądzu będzie miała istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez produkcję energii oraz stabilizację systemu – kompensację wahań produkcji przez coraz liczniejsze w tym regionie Polski farmy wiatrowe. Elektrownia gazowo-parowa w Grudziądzu będzie jednym z największych, a jednocześnie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Proces wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o paliwo gazowe, jak również przyjęte przez inwestora nowoczesne technologie powodują, że inwestycja charakteryzować się będzie niewielkim wpływem na środowisko oraz niską emisją dwutlenku węgla.

W pierwszym etapie realizacji tej inwestycji powstanie jeden blok o mocy do 600 MWe. Jego uruchomienie planowane jest na drugą połowę 2017 roku.