- W październiku podpisaliśmy umowę kredytową na 950 mln euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. EBI zadeklarował gotowość zwiększenia zaangażowania w finansowanie Enei, o kolejne 100 mln euro. Jest to finansowanie wieloletnie, na preferencyjnych, najlepszych dostępnych obecnie na rynku warunkach - wyjaśnia Hubert Rozpędek, wiceprezes Enei do spraw ekonomicznych. Wyjaśnia, że trwają również rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. - Pod koniec tego roku lub na przełomie 2013 r. powinno dojść do podpisania umowy - dodaje.

- Dodatkowe finansowanie, na projekty takie jak udział w budowie elektrowni atomowej i poszukiwania gazu łupkowego, będzie pozyskiwane w oparciu o rynek euroobligacji. W I-II kw. 2013 r. będziemy rozważać wejście na ten rynek pod kątem badania naszych możliwości pozyskiwania kapitału - mówi wiceprezes Enei.

Zaznacza, że minimalną kwotą, jaką można pozyskać jednorazowo emitując obligacje denominowane we wspólnej walucie, jest 300 mln euro.