Jak powiedziała PAP wójt gminy Lubin Irena Rogowska, projekty związane z odnawialnymi źródłami energii są realizowane na terenie całej gminy, ale udział w międzynarodowym projekcie ma jeszcze dodatkowo wzmocnić te działania.

- Zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego i wyznaczamy nowe tereny pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak siłownie wiatrowe i biogazownie. Wszystkie nasze nowe obiekty są już także wyposażone w solary albo energooszczędne oświetlenie fotowoltaiczne - mówiła Rogowska.

Do urzędu gminy wpłynęły już pierwsze wnioski od rolników zainteresowanych, by na ich terenach powstały elektrownie wiatrowe. - W sumie chodzi o kilkadziesiąt takich siłowni. Został już przeprowadzony audyt wiatru i okazało się, że wskaźniki są nawet lepsze od wymaganych. Cała procedura jest jednak bardzo pracochłonna i długotrwała - dodała wójt.

Udział w projekcie "Green Twinning - Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego" pozwoli gminie Lubin na wymianę doświadczeń z miastami i gminami z całej Europy, m.in. z Hiszpanii, a także na wsparcie przy realizacji nowych inwestycji ze strony krajowego koordynatora projektu, którym jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites". Projekt będzie realizowany do marca 2014 r.

Gmina Lubin stanowczo sprzeciwia się z kolei planom budowy w okolicy kombinatu górniczo-energetycznego opartego na węglu brunatnym. W okolicach Legnicy bowiem są największe, wciąż niezagospodarowane, złoża węgla brunatnego w Europie. W Polsce, gdzie ok. 30 proc. energii elektrycznej produkuje się z tego właśnie paliwa, zasoby surowca powoli się kurczą, stąd analizy uruchomienia kolejnych. Wójt gminy Lubin, Irena Rogowska, jest jednocześnie szefową ogólnopolskiej koalicji "Rozwój tak, odkrywki nie".