Resort finansów zaproponował nowe podatki od łupków

Firmy wydobywające w Polsce ropę i gaz z łupków zapłacą łączną stawkę 39 proc., a ze złóż konwencjonalnych – 41,92 proc.

Publikacja: 01.03.2013 02:47

Resort finansów zaproponował nowe podatki od łupków

Foto: Bloomberg

Resort finansów przedstawił nowe zasady opodatkowania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Założono w nich przede wszystkim, że planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat związanych z eksploatacja złóż ropy i gazu sięgną około 40 proc. zysków wypracowywanych przez firmy wydobywcze.

Kilka zmian

Cel ten ma być osiągnięty m.in. poprzez wprowadzenie zmian do podatku od wydobycia niektórych kopalin. W ustawie stawka od wydobycia ropy i gazu będzie uzależniona od rodzaju eksploatowanego złoża. I tak błękitne paliwo pozyskiwane ze złoża konwencjonalnego (w Polsce obecnie tylko z tych złóż wydobywa się surowiec) będzie obarczone koniecznością uiszczenia daniny na poziomie 3 proc. Z kolei w przypadku gazu łupkowego wyniesie 1,5 proc. Stawki przy eksploatacji ropy wyniosą odpowiednio 6 proc. i 3 proc. W tym przypadku resort finansów przewiduje możliwość odliczania od podatku nieodliczonej straty z podatku CIT ale tylko poniesionej na działalności wydobywczej.

Dodatkowo będzie wprowadzony specjalny podatek węglowodorowy. Wyniesie 12,5 proc. oraz 25 proc. w zależności od relacji tzw. skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków.

Projekt zmian w ramach podatku CIT (danina ta wynosi 19 proc.) przewiduje ponadto wprowadzenie nowej stawki amortyzacyjnej na wykonywane otwory wiertnicze.

Firmy będą musiały też ponieść wyższe niż dotychczas koszty tzw. opłaty eksploatacyjnej. Za gaz ziemny wysokometanowy wyniesie ona 24 zł za każde 1 tys. m3 surowca, a za gaz zaazotowany – 20 zł. Z kolei opłata za ropę wyniesie 50 zł z każda wydobytą tonę. Dotychczas za oba rodzaje gazu opłata wynosiła 5,89 zł, a za ropę - 34,89 zł.

Konkurencyjne stawki

Resort finansów liczy, że nowy system podatkowy w Polsce będzie konkurencyjny w stosunku do obowiązujących w innych krajach. Na poparcie swoich tez wyliczył, że łączne opodatkowanie złóż niekonwencjonalnych w Norwegii wynosi 68 proc., w Wielkiej Brytanii – 62 proc., a w Australii – 55 proc. W Polsce suma danin wzrośnie z 23 proc. do 39 proc. Resort podaje jednak również przykład stanu Alberta w Kanadzie, gdzie łączne opodatkowanie to 31 proc. W wymienionych krajach daniny różnią się co najwyżej o kilka procent od pobieranych od surowców ze złóż konwencjonalnych. W Polsce wzrosną z 20 proc. do 41,92 proc.

Wpływy do budżetu

Według resortu finansów dochody budżetu państwa w latach 2015 – 2029 z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie gazu i ropy oraz specjalnego podatku węglowodorowego mogą oscylować w granicach od 17,6 mld zł do 20,8 mld zł. W początkowym okresie obowiązywania ustawy, czyli w latach 2015 – 2017 r., szacowane średnioroczne dochody z tytułu obu rodzajów danin będą się jednak kształtowały na zdecydowanie niższym poziomie niż w późniejszych latach i wyniosą od 202 mln zł do 233 mln zł. Wysokość wpływów do budżetu będzie zależała przede wszystkim od ilości faktycznie wydobytego surowca.

Od poszukiwań do wydobycia jeszcze daleka droga

Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego zasoby gazu łupkowego w Polsce nadające się do wydobycia wynoszą 346–768 mld m sześc. Przy uwzględnieniu pełnego zapotrzebowania Polski na błękitne paliwo, wraz z surowcem w złożach konwencjonalnych, może go wystarczyć na 35-65 lat. PIG podał też szacunki dotyczące zasobów ropy łupkowej. Wynoszą one 215-268 mln ton. Przy uwzględnieniu pełnego zapotrzebowania Polski na ropę (z surowcem w złożach konwencjonalnych) wystarczy jej na 10-12 lat. Na razie większość firm nie śpieszy się jednak z szybkim pozyskaniem gazu i ropy.

Resort finansów przedstawił nowe zasady opodatkowania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Założono w nich przede wszystkim, że planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat związanych z eksploatacja złóż ropy i gazu sięgną około 40 proc. zysków wypracowywanych przez firmy wydobywcze.

Kilka zmian

Pozostało 91% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie