Grupa Tauron jest jednym z największych odbiorców węgla kamiennego w kraju. Około  90 proc. produkcji energii opiera na tym paliwie, dlatego umowy wieloletnie, gwarantujące dostawy surowca, są dla Grupy kluczowe. W ostatnich latach elektrownie i elektrociepłownie Grupy spalały rocznie ok. 11 mln ton węgla kamiennego.

– Rozmowy z Kompanią Węglową, które poprzedziły zawarcie kontraktu, uważam za bardzo konstruktywne. Nasz partner uwzględnił obecne realia na rynku energii elektrycznej i sytuację na rynku węgla kamiennego –  mówi cytowany w komunikacie Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

- Podczas spotkań poprzedzających zawarcie umowy wspólnie pracowaliśmy nad znalezieniem formuły satysfakcjonującej obydwie firmy, z jednej strony uwzględniającej zarówno aktualne ceny surowca, jakim jest węgiel, jak i produktu, jakim jest prąd, z drugiej natomiast strony opierającej się na parametrach – wolumenowym, czasowym oraz na aktualnych prognozach rynkowych – powiedział Wojciech Kotlarek, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej ds. sprzedaży i marketingu.

Kompania Węglowa jest największym dostawcą węgla kamiennego dla Taurona, dostarczającym ok. 45 proc. zużywanego paliwa. Ponad 35 proc. pochodzi z Południowego Koncernu Węglowego, spółki wydobywczej Grupy Tauron, a pozostałe ok. 20 proc. dostarczają pozostali dostawcy, w tym m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa i Katowicki Holding Węglowy.

Kontrakt, który będzie obowiązywał do końca grudnia 2015 roku, jest kontynuacją dotychczasowej współpracy. W 2010 roku Tauron Wytwarzanie (wtedy pod nazwą Południowy Koncern Energetyczny) zawarł trzyletnią umowę na zakup węgla, w ramach której zrealizowano dostawy o wartości niemal 2 mld zł.