Na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zmian w systemie handlu emisjami trzeba poczekać przynajmniej do kwietnia. Jednak na razie przeciwko wycofaniu z rynku 900 mln praw do emisji CO2 (tzw. backloading) są oficjalnie Polska, Grecja i Cypr

Dodatkowo spodziewana jest publikacja danych o emisjach w 2012 roku. W związku z niepewną sytuacją na rynku średnia cena uprawnienia EUA w I półroczu 2013 r. może wynieść 4,56 euro – prognozują eksperci DM Consus. Głównymi czynnikami wpływającymi na cenę są poparcie kolejnych państw dla backloadingu (wzrost cen), sezonowy wzrost popytu na uprawnienia związany z obowiązkiem umorzenia jednostek przez instalacje (wzrost cen), oczekiwany spadek zweryfikowanych emisji w 2012 r. (spadek cen).

Kolejne państwa zadeklarowały poparcie dla backloadingu wspiera już 16 państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają łącznie 214 głosów w Parlamencie Europejskim. Do akceptacji niezbędne jest 255 głosów. Przeciwne są jeszcze tylko trzy kraje (Polska, Cypr oraz Grecja) a pozostałe jeszcze nie określiły oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

„Do końca kwietnia na instalacjach objętych systemem EU ETS spoczywa obowiązek umorzenia ilości uprawnień wynikających z raportów o zweryfikowanych emisjach. Już w marcu widoczny był wzrost wielkości handlowanego wolumenu na rynkach spotowych. Można spodziewać się, iż będzie to miało wpływ na krótkoterminowy wzrost cen uprawnień" – napisali eksperci DM Consus.

Komisja Europejska ogłosiła termin publikacji danych za zeszły rok dotyczących zweryfikowanych emisji z instalacji oraz od operatorów lotniczych objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU ETS) – nastąpi to 2 kwietnia 2013 r. Według prognoz dane o emisjach mogą wykazać niższe niż zakładano zapotrzebowanie na uprawnienia, co może wpłynąć na spadek ich wartości.