=Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło merytoryczną ocenę wniosków o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Pozytywne oceny otrzymało 13 projektów. Wszystkie będą rekomendowane do otrzymania wsparcia, z tym że w przypadku dwóch wniosków muszą się jeszcze odbyć negocjacje, które pozwolą w pełni dostosować je do stawianych wymogów.

– Ponadto liczba zakwalifikowanych do dofinansowania projektów może wzrosnąć o kolejne dwa, gdyż pozytywnie zostały rozpatrzone protesty firm, które odrzuciliśmy z konkursu na etapie oceny formalnej – twierdzi Paweł Kurzyński z NCBiR. Dodaje, że ostateczne decyzje o przyznanych dotacjach będą podjęte za około miesiąca. Wówczas zostaną podane informacje, jakie konsorcja złożyły wnioski, czego one dotyczyły i jaką kwotą będą wsparte.

Już dziś wiadomo jednak, że wśród firm, których wnioski otrzymają dofinansowanie, powinno znaleźć się Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Pod koniec listopada spółka poinformowała o złożeniu 12 wniosków konkursowych na ogólną kwotę budżetu około 219 mln zł. Połowę tej kwoty miała stanowić dotacja NCBiR, a drugą połowę wkład partnerów przemysłowych wchodzących w skład konsorcjum. Oprócz PGNiG są w nim również polskie spółki poszukiwawczo-wydobywcze, m.in. Lotos Petrobaltic (należy do Grupy Lotos) oraz partnerzy naukowi, czyli Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu, Politechnika Gdańska i Politechnika Warszawska.

Pozytywną ocenę merytoryczną NCBiR przeszedł projekt konsorcjum złożonego z Baltic Ceramics oraz Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i Politechniki Warszawskiej. Zabiega ono o dotację na opracowanie technologii do produkcji tzw. lekkich i ultralekkich proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości na zgniatanie i jednocześnie o jak najniższym ciężarze właściwym.

Proppanty to materiał ceramiczny wykorzystywany w zabiegach szczelinowania hydraulicznego realizowanych głównie przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu i ropy ze skał łupkowych. – Cały projekt wart jest 5,9 mln zł. Dotacja z NCBiR będzie stanowić zdecydowaną jego większość – mówi Piotr Woźniak, prezes Baltic Ceramics.