PGE planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy za 2012 rok 1,6 miliarda złotych, czyli 0,86 złotego na akcję, podał spółka w piątek, prezentując projekty uchwał na czerwcowe walne zgromadzenie.

Na wypłatę dla akcjonariuszy ma się złożyć cały jednostkowy  zysk za 2012 rok w kwocie 784 milionów złotych i 824 miliony  złotych z kapitału zapasowego.

PGE chce, by dniem ustalenia dywidendy był 5 września, a terminem wypłaty dywidendy 26 września. W zeszłym roku zarząd PGE rekomendował wypłatę 1,32 złotego  na akcję. Skarb państwa, mający kluczowy głos na walnym spółki zdecydował, że będzie to 1,83 złotego na akcję.

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej zdecydują o wypłacie dywidendy na ZWZ zaplanowanym na 27 czerwca. Walne zdecyduje także o zapowiadanym wcześniej połączeniu PGE z jednostką zależną PGE Energia Jądrowa S.A. poprzez przeniesienie całego majątku tej spółki na PGE.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r.