Wiceminister środowiska Piotr Woźniak poinformował, że do resortu wpłynęły wnioski od mieszkańców wsi Żurawlów w woj. lubelskim dotyczące cofnięcia koncesji na poszukiwania gazu z łupków należącej do amerykańskiego koncernu Chevron. W ich ocenie przeprowadzenie odwiertów jest niebezpieczne dla środowiska. W szczególności może zagrozić wodom podziemnym znajdującym się na terenie gminy.

Według kodeksu postępowania administracyjnego do cofnięcia koncesji może dojść, gdy zostaną naruszone jej warunki. Woźniak zasugerował, że okoliczności, na które powołują się mieszkańcy, są jednak trudne do uwzględnienia. Poszczególne wnioski mają być rozpatrywane indywidualnie w terminie 30 dni od ich otrzymania przez resort.

Andrzej Bąk ze Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna" oskarżył Chevron o brak wszystkich wymaganych przez polskie prawo pozwoleń na prowadzenie prac poszukiwawczych dotyczących gazu z łupków. Do tej i innych wypowiedzi odniosła się spółka, informując m.in. o dialogu rozpoczętym ze społecznością Żurawlowa i Rogowa już w maju 2011 r. Wówczas odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Chevrona z mieszkańcami obu wsi. – W ubiegłym i w tym roku widywaliśmy się z mieszkańcami Żurawlowa kilkakrotnie, na spotkaniach organizowanych dla innych społeczności. Uczestniczyli w nich głównie po to, aby przeszkadzać innym, autentycznie zainteresowanym zdobyciem informacji, i agitować przeciwko poszukiwaniom gazu ziemnego z łupków – informuje Grażyna Bukowska z Chevrona. Dodaje, że próbowali także zablokować prace firmy we wsi Ministrówka, co się nie udało, gdyż jej mieszkańcy nie są przeciwnikami poszukiwań gazu z łupków.

Protestów nie ma za to w Rogitach w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie firmy Wisent Oil & Gas oraz San Leon Energy rozpoczęły przygotowania do wykonania tzw. zabiegu szczelinowania hydraulicznego w skałach łupkowych – informuje Portal Braniewo. Przed rozpoczęciem prac spółki mają przedstawić skład płynu, który będzie wtłaczany pod ziemię w celu uzyskania szczelin w skałach łupkowych, co umożliwia uwolnienie znajdującej się w nich ropy i gazu.

—pap