Energa chwali się wynikami

Po pierwszym półroczu energetyczna grupa odnotowała wzrost przychodów, zysku EBITDA i zysku netto

Publikacja: 26.08.2013 14:46

Energa chwali się wynikami

Foto: spółka

Przychody ze sprzedaży Grupy Energa po sześciu miesiącach 2013 roku wyniosły 5,8 mld zł, i były o 174 mln (3 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Poprawa wyników związana była głównie z rosnącą taryfą dystrybucyjną.

Po dwóch kwartałach Grupa zwiększyła również wypracowany zysk EBITDA osiągając wartość  na poziomie 1 mld 127 mln  zł (z marżą w wysokości 19 proc.), co oznacza prawie 6-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy zysk EBITDA wyniósł 1 mld 067 mln zł. Wynik za pierwsze półrocze 2013 r. byłby jeszcze wyższy gdyby nie zdarzenie o charakterze jednorazowym, ujęte w koszcie własnym sprzedaży Grupy tj. odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Elektrowni B w Ostrołęce w wysokości ok. 123 mln zł w I kwartale. Dodatkowo, na wzrost kosztu własnego sprzedaży wpłynęły wyższe koszty zakupu energii elektrycznej. Gdyby nie konieczność dokonania odpisu, EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniosłaby ponad 1,25 mld zł i byłaby wyższa o ok. 17 proc. rok do roku.

Z kolei zysk netto Grupy Energa po sześciu miesiącach 2013 roku wyniósł 533 mln zł i był nieznacznie wyższy (o 4 proc.) od zysku netto osiągniętego w I połowie 2012 roku. Poza czynnikami wskazanymi powyżej, na wynik istotnie wpłynęły koszty finansowe, które wzrosły o 8 proc. (11,5 mln zł) rok do roku- głównie za sprawą kosztów odsetkowych od rosnącego zadłużenia zewnętrznego Grupy.

W  I półroczu  2013 roku Grupa Energa poprawiła także kluczowe wskaźniki operacyjne. Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 15,44 TWh i była o 9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Z kolei produkcja energii elektrycznej brutto w omawianym okresie w Grupie wyniosła 2,5 TWh.

Ponad 1 mld zł na inwestycje

W pierwszym półroczu 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy Energa wyniosły ponad 1 mld zł i były o ponad 200 mln zł ( 28 proc.) wyższe  wobec analogicznego okresu roku poprzedniego  (801 mln zł). Ze względu na strategię Grupy, zakładającą przede wszystkim inwestycje w rozwój i modernizację sieci, największy udział w tej kwocie miały wydatki spółki Energa-Operator (553 mln zł). Dzięki zainwestowanym środkom Energa konsekwentnie poprawia bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii. W dwóch kwartałach tego roku Grupa dostarczyła ponad 10 TWh do ponad 2,9 mln odbiorców.

Zgodnie z Programem Inwestycyjnym Grupy Energa na lata 2013-2021 nakłady na inwestycje w segmencie dystrybucji wyniosą 12,5 mld zł.W ramach dywersyfikacji  źródeł finansowania inwestycji w czerwcu tego roku Grupa Energa podpisała umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Na jej mocy spółka Energa-Operator otrzyma wsparcie w wysokości 800 mln zł, które pomoże jej m.in. w uruchomieniu zaawansowanego systemu pomiarowego, będącego częścią inteligentnych rozwiązań sieciowych wdrażanych w Grupie.

Poza inwestycjami w segmencie dystrybucji Grupa koncentruje się na rozwoju źródeł energii przyjaznych środowisku. Dlatego w czerwcu tego roku Energa wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna przejęły farmy wiatrowe od duńskiej spółki DONG Energy. Na mocy transakcji portfel wytwórczy Energi powiększył się o farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz projekty o mocy około 252 MW. Dzięki temu moc OZE zainstalowana w Grupie wzrosła do ponad 0,4 GW. Natomiast produkcja energii elektrycznej z OZE w I półroczu 2013 roku wyniosła netto 0,962 TWh

W czerwcu Energa wspólnie z partnerem podpisały również z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę na przejęcie udziałów w aktywach spółki Iberdrola Renewables Polska. Umowa zagwarantowała firmie przejęcie dwóch farm wiatrowych – Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim - o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o mocy około 1186 MW.

Przychody ze sprzedaży Grupy Energa po sześciu miesiącach 2013 roku wyniosły 5,8 mld zł, i były o 174 mln (3 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Poprawa wyników związana była głównie z rosnącą taryfą dystrybucyjną.

Po dwóch kwartałach Grupa zwiększyła również wypracowany zysk EBITDA osiągając wartość  na poziomie 1 mld 127 mln  zł (z marżą w wysokości 19 proc.), co oznacza prawie 6-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy zysk EBITDA wyniósł 1 mld 067 mln zł. Wynik za pierwsze półrocze 2013 r. byłby jeszcze wyższy gdyby nie zdarzenie o charakterze jednorazowym, ujęte w koszcie własnym sprzedaży Grupy tj. odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Elektrowni B w Ostrołęce w wysokości ok. 123 mln zł w I kwartale. Dodatkowo, na wzrost kosztu własnego sprzedaży wpłynęły wyższe koszty zakupu energii elektrycznej. Gdyby nie konieczność dokonania odpisu, EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniosłaby ponad 1,25 mld zł i byłaby wyższa o ok. 17 proc. rok do roku.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?