TGE wprowadza system aukcyjny

Towarowa Giełda Energii wprowadza możliwość zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz w systemie aukcji. Dodatkowe opcje handlu paliwem na TGE dla miesięcznych, kwartalnych i rocznych instrumentów terminowych, wejdą w życie od 24 października bieżącego roku.

Publikacja: 23.10.2013 10:11

TGE wprowadza system aukcyjny

Foto: Bloomberg

- Mamy ponad dwa miesiące na realizację obliga. Trzeba tylko zachęcić uczestników rynku do wykorzystania mechanizmów giełdowych po stronie podażowej i popytowej. Wprowadzamy na rynek możliwość zawierania aukcji zakupowych i sprzedażowych, które powinny pomóc w realizacji tego obowiązku. To może być szczególnie interesujące rozwiązanie dla dużych podmiotów – tłumaczy cytowany w komunikacie Ireneusz Łazor, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Aukcje będą mogły odbywać się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Otwarcie będzie następowało na wniosek oferenta. Znajdą się w nim podstawowe  informacje takie jak: proponowana data, rodzaj (sprzedaż lub kupno) oraz typ instrumentu terminowego (miesięczny, kwartalny, roczny),  liczba instrumentów, którą wnioskodawca zamierza sprzedać lub kupić (wolumen), a także oferowany limit ceny.  We wniosku należy określić cenę minimalną w przypadku aukcji sprzedaży lub cenę maksymalną w przypadku aukcji kupna. Transakcja w tym systemie może być przeprowadzona, jeżeli określona we wniosku liczba instrumentów terminowych jest nie mniejsza niż 100 kontraktów (dostawa 100 MWh w każdej godzinie okresu wykonania kontraktu).

- Struktura zleceń na rynkach terminowym i spot pokazuje, że  podaż przewyższa popyt. Jednak chętni na zakup gazu się znajdą, jeśli najważniejszy element mechanizmu rynkowego - czyli cena będzie satysfakcjonująca dla obu stron transakcji. System aukcji powinien być dodatkowym narzędziem pobudzającym aktywność na tym parkiecie - dodaje Łazor.

W systemie aukcji TGE przyjmuje zlecenia wyłącznie od członków giełdy dopuszczonych do działania na danym rynku, nie będących wnioskodawcą aukcji.

Do zawarcia transakcji dochodzi wówczas, gdy cena transakcyjna równa jest limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu uczestnika aukcji. W pierwszej kolejności realizowane są zlecenia o najwyższym limicie ceny w przypadku zleceń kupna i o najniższym limicie ceny w przypadku zleceń sprzedaży. W przypadku zleceń z równymi limitami ceny, będą one realizowane według czasu przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności). Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja będzie dotyczyła przynajmniej jednego instrumentu terminowego.

TGE poda do publicznej wiadomości wyniki aukcji po jej zamknięciu. W przypadku aukcji rozstrzygniętej pojawią się informacje o wolumenie zawartych transakcji oraz cenach transakcyjnych - minimalnej i maksymalnej, a także średniej ważonej wolumenem. W przypadku aukcji nierozstrzygniętej znany jest wolumen i limit ceny określony przez oferenta oraz minimalny i maksymalny limit ceny zleceń uczestników aukcji.

Wniosek o otwarcie aukcji należy złożyć nie później niż 7 dni roboczych przed proponowanym terminem aukcji. Termin otwarcia aukcji giełda podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 5 dni roboczych przed jej startem. W ogłoszeniu zawarte będą podstawowe informacje o dacie, rodzaju, przedmiocie i wolumenie aukcji.

Kolejnym impulsem dla rozwoju rynku gazu jest możliwość bezpośredniego udziału zainteresowanych przedsiębiorstw w rynku gazu od 1 listopada br. Do tej pory spółki obrotu i duzi odbiorcy mogli działać jedynie za pośrednictwem domów maklerskich.

Całkowity wolumen obrotu błękitnym paliwem na TGE po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 686 933 MWh, na rynku spot - 248407 MWh, na rynku terminowym - 438526 MWh. Łącznie zawarto ponad 800 transakcji.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie