Przychody ze sprzedaży Grupy Energa po dziewięciu miesiącach 2013 r. wyniosły 8,5 mld zł i były o 296 mln zł (3,6 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Po trzech kwartałach spółka zwiększyła również wypracowaną EBITDA, osiągając jej wartość na poziomie 1.501 mln zł (z marżą w wysokości 18 proc.). Oznacza to wzrost o 12,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei zysk netto po dziewięciu miesiącach 2013 roku wyniósł 598 mln zł i był wyższy o 12,7 proc. od zysku netto osiągniętego w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku.

- Szczególnie cieszy nas fakt, że dynamika wzrostu zysków jest wyższa niż dynamika wzrostu sprzedaży, co oznacza wzrost naszej efektywności biznesowej. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy zysk EBITDA niemal na poziomie równym poziomowi jaki osiągnęliśmy w całym 2012 roku. Bardzo istotny wpływ na poprawę wyników ma kluczowy dla Grupy segment dystrybucji. Znacznie poprawiły się również rezultaty w segmencie wytwarzania – wskazuje cytowany w komunikacie Mirosław Bieliński, prezes zarządu spółki.

Grupa ENERGA odnotowała prawie 10 proc. wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę. Po trzech kwartałach wyniósł on 22,7 TWh. W tym czasie Grupa ENERGA dostarczyła 15,1 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln odbiorców. Ilość sprzedanej energii elektrycznej na rynku hurtowym wzrosła o 62 proc. do poziomu 9,1 TWh.

Grupa ENERGA w ciągu trzech kwartałów wytworzyła brutto 3,8 TWh energii elektrycznej. czyli o ok. 481,8 GWh (ok. 15 proc,.) więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost produkcji, o ok. 37 proc. w ujęciu rocznym, odnotowały hydroelektrownie dzięki korzystnym warunkom pogodowym. W elektrowni we Włocławku wzrost wyniósł 48 proc.

Na koniec września 2013 roku w Grupie zainstalowanych było ponad 0,5 GWe mocy wytwórczej z odnawialnych źródeł energii („OZE"), z których Grupa wyprodukowała po trzech kwartałach 2013 roku 1,4 TWh energii elektrycznej brutto.