Rating Baa3 to w nomenklaturze Moody's najniższy rating inwestycyjny. Z kolei poprzedni rating Ba1 to najwyższy rating z grupy spekulacyjnych.

Pod koniec sierpnia do poziomu inwestycyjnego "BBB minus" rating Orlenu podniosła inna agencja - Fitch Ratings.

W październiku wiceprezes Orlenu mówił, że w 2014 roku koncern może wyemitować euroobligacje, ale przydałby się do tego drugi rating na poziomie inwestycyjnym.