Syberyjskie złoże ropy naftowej zostało odkryto przez TNK-Uvat, spółkę córkę Rosnieft. Złoże o nazwie kirilinskoje leży w miejscowości Uwat, w obwodzie tiumeńskim. W wyniku wiercenia i próby odwiertu o numerze 72 inwestorzy otrzymali 5,28 m sześć. ropy naftowej na dobę. Według wstępnych prognoz geologicznych zapasy paliwa (według kategorii ?1+?2) wynoszą 16,7 mln ton, zaś wydobywalne zasoby to 5 mln ton.

Uwacka grupa złóż naftowych jest zlokalizowana na południu obwodu tiumeńskiego, w odległości 400 kilometrów od Tiumenia. Na 12 licencjonowanych polach mieści się ponad 30 złóż (siedem z nich są już eksploatowane). Zapasy geologiczne pokładów zalegających ten teren wynoszą 1,2 mld ton ropy naftowej. Większość z tych złóż została odkryta przez spółkę TNK-Uvat.