- Postanowieniem rządu Rosneft dostała prawo poszukiwań i wydobycia surowców energetycznych  na arktycznym szelfie Morza Czukockiego oraz Wschodnio-Syberyjskiego. Zaczynamy prace od dokładnych badań geologicznych - informuje koncern agencję Prime.

Prace zaplanowano na lata 2014-2015, a jeszcze do końca tego roku ma powstać ocena wpływu tych robót na środowisko. jest to obowiązkowe, ponieważ przyznane Rosneft trzy działki lezą w pobliżu rezerwatu „Wyspa Wrangla", o statusie światowego dziedzictwa UNESCO.

Rosneft i przedstawiciele rządu Czukotki spotkają się też w stolicy republiki Anadyrze z mieszkańcami. Będą przekonywać, że wiercenia nie zagrażają wyjątkowej przyrodzie półwyspu a niosą nowe miejsca pracy i zyski do budżetu republiki.

Według danych szacunkowych jeszcze z czasów ZSRR na trzech działkach pod dnem szelfu zalega ponad 300 mln ton ropy. Najwięcej - ponad 200 mln ton w pobliżu rezerwatu Wyspy Wrangla.