Decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie debiut będzie miał miejsce 9 grudnia. Zadebiutują kolejne dwie serie obligacji detalicznych. Łącznie, od początku tego roku, w obrocie giełdowym znajdą się detaliczne papiery dłużne Koncernu o wartości nominalnej 700 mln zł.

Zaproponowane warunki emisji serii C i D były na tyle atrakcyjne dla inwestorów, że seria C została wyprzedana już pierwszego dnia subskrypcji. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również serie A i B. Ze względu na niezaspokojony popyt Koncern podjął decyzję o emisji serii D, dla której zaproponowano zmienne oprocentowanie oparte o sumę 6M WIBOR-u i marżę  w wysokości 1,3 proc. Zarówno seria C jak i D otrzymały wysoki rating od agencji Fitch na poziomie A-(pol).

- Ogromny sukces wszystkich dotychczasowych serii obligacji PKN ORLEN wskazuje na duży potencjał instrumentów finansowych tego typu - powiedział Sławomir Jędrzejczyk,  Wiceprezes Zarządu ds Finansowych PKN ORLEN. Łącznie na cztery serie zapisało się niespełna 4 700 inwestorów przy średniej kwocie zakupu dla wszystkich serii wynoszącej ok. 188 tys. zł. Jak wynika ze statystyk, ponad 91 proc. wszystkich wyemitowanych w 2013 roku obligacji detalicznych PKN ORLEN trafiło do portfeli inwestorów indywidualnych - dodał Sławomir Jędrzejczyk.

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji wszystkich czterech serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a także kancelarie Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.