Za cztery lata wydobycie BHP Billiton łupkowej ropy na lądzie w USA ma sięgnąć 0,5 mln baryłek/dziennie, co o 70 proc. przekracza obecny wskaźnik.

„Przy takim poziomie w 2016 r wydobycia stanie się ono samofinansujące. A w 2020 r wskaźnik swobodnego przepływu pieniężnego naszego oddziału amerykańskiego wyniesie prawie 3 mld dol.. Dlatego nasz biznes wydobywczy ze złóż łupkowych na lądzie w USA może zostać jednym z wiodących motorów przypływu środków pieniężnych BHP Billiton - cytuje Tima Cutt'a szef amerykańskiego oddziału koncernu Financial Times.

BHP Billiton inwestuje dużo więcej w wydobycie surowców energetycznych aniżeli konkurenci z branży. Dwa lata temu koncern wydał 20 mld dol. na prace przy złożach łuków w USA. dzięki temu do 2015 r udział wydobycia gazu i ropy łupkowej wzrośnie do jednej trzeciej całego wydobycia koncernu.

Obecnie BHP BIlliton wydobywa boksyty, węgiel, miedź, rudę żelaza, nikiel, diamenty, srebro i minerały zawierające tytan. Inwestuje także w ropę i gaz.