- Przyczyną zawieszenia jest bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego i powstałą w związku z tym potrzebą weryfikacji i optymalizacji projektu - informuje w komunikacie Tauron.

Strony wyraziły wolę kontynuowania projektu wspólnej realizacji inwestycji, zobowiązały się do zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki powołanej do tego celu i zabezpieczenia dotychczasowych rezultatów projektu.

Zdecydowano również, że decyzja o wznowieniu realizacji projektu zapadnie w drodze odrębnego porozumienia, które powinno zostać podpisane do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przypomnijmy, że o możliwości zawieszenia projektu w Blachowni informowaliśmy w pierwszej połowie grudnia. – Prace nad tym projektem będą kontynuowane, ale tylko w takim zakresie, by nie stracił on na aktualności. Dajemy sobie dwa lata na to, by przeanalizować opłacalność inwestycji – stwierdził wtedy kierujący Tauronem Dariusz Lubera.

Spółkę Elektrownia Blachownia Nowa, która miałaby zrealizować to przedsięwzięcie, KGHM i Tauron zawiązały we wrześniu 2012 roku. Zgodnie z wykonanymi wtedy szacunkami, nakłady na inwestycję miałyby sięgnąć ok. 3,5 mld zł, a nowy blok mógłby zostać przekazany do eksploatacji w drugim kwartale 2017 roku. Spółka miała przygotować, zbudować oraz prowadzić eksploatację bloku gazowo - parowego o mocy rzędu 850 MW.