Funkcję tę będzie pełnił od 1 lutego. W komunikacie Tauron poinformował, że w jego ocenie, Aleksander Grad nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Należy jednak podkreślić, że jest on obecnie prezesem należącej do grupy PGE spółki PGE EJ1, której celem jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce.

Stanowisko szefa PGE EJ1 Grad sprawuje od lipca 2012 roku, wcześniej w latach 2007-2011 był ministrem skarbu państwa.

Aleksander Grad jest magistrem inżynierem, absolwentem Wydziału Geodezji Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał jako prywatny przedsiębiorca. Po 10 latach prowadzenia działalności zarządzał 200-osobowym zespołem. Sprawował funkcję radnego i zastępcy wójta Gminy Pleśna. W latach 1997-1998 był wojewodą tarnowskim. Był też przewodniczącym Małopolskiej Rady Regionalnej. W latach1999 - 2000 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za budżet, finanse i inwestycje.

Grad był również posłem na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. Mandat poselski złożył w czerwcu 2012 roku.