W ramach przedsięwzięcia zrealizowanego w województwie zachodniopomorskim powstał zespół 24 turbin wiatrowych o łącznej mocy 48 MW. Szacuje się, że w ciągu roku wszystkie wiatraki wyprodukują prawie 110 GWh netto energii elektrycznej.

Do tej pory Komisja wydała trzynaście decyzji dla inwestycji z sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko. Potwierdzenie dofinansowania unijnego dla farmy wiatrowej Pelplin jest czwartą decyzją Brukseli w tej sprawie dla dużych projektów polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej z wiatru w ramach tego programu.