Od 20 do 28 listopada inwestorzy mogą zapisywać się na 55 mln walorów serii D Grupy Lotos, zarówno w ramach wykonania prawa poboru, jak i zapisów dodatkowych. W pierwszym z tych przypadków, każde z posiadanych praw poboru uprawnia do nabycia 0,423 akcji serii D. Tym samym każda osoba składająca zapis może otrzymać maksymalnie tyle nowych walorów, ile wynika z iloczynu posiadanych praw poboru oraz liczby 0,423. Jeśli wynik będzie liczbą niecałkowitą, zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej. Do złożenia zapisu dodatkowego uprawnione są z kolei wszystkie osoby, które były akcjonariuszami Grupy Lotos na koniec dnia prawa poboru, czyli posiadały na swoim rachunku przynajmniej jedną akcję spółki na koniec 14 listopada.

Inwestorzy nie zamierzający składać zapisów na nowe walory mogą sprzedać prawa poboru w dniach od 20 do 25 listopada. Jeśli tego nie zrobią i nie złożą zapisu na nowe akcje, nie uzyskają żadnej korzyści, ani świadczeń z tytułu ich posiadania.

Przydział nowych walorów ma być dokonany do 9 grudnia. Jeśli nie wszystkie zostaną objęte wówczas będą przyjmowanie zapisy składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie współoferujących i spółki. Jeśli i w tym czasie nie uda się sprzedać całej puli akcji do złożenia ewentualnych zapisów zostaną zaproszeni gwaranci.

Giełdowe notowania praw do akcji serii D rozpoczną się na GPW około 19 grudnia. Nowe walory będą sprzedawane po cenie emisyjnej wynoszącej 18,1 zł. Jest ona znacznie niższa niż kurs już notowanych walorów spółki. Dziś na otwarciu sesji kosztowały 26,1 zł, czyli dokładnie tyle samo, co podczas wczorajszego zamknięcia.